بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های موسسه آموزش عالی نقش جهان

همایش ها و کنفرانس های موسسه آموزش عالی نقش جهان

کنفرانس ملی توسعه پایدار در مدیریت، صنایع و حسابداری، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله کنفرانس ملی توسعه پایدار در مدیریت، صنایع و حسابداری، آذر ۱۴۰۲، موسسه آموزش عالی نقش جهان

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی نقش جهان


تاريخ برگزاری همایش:  18 دی 1402


ارسال اصل مقالات:  5 دی 1402
📆 18 شهریور 1402 - ۱۹:۳۴

کنفرانس ملی کاربرد فن آوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله کنفرانس ملی کاربرد فن آوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، اردیبهشت ۱۴۰۱، موسسه آموزش عالی نقش جهان

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی نقش جهان


تاريخ برگزاری همایش:  9 خرداد 1401


ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت 1401
📆 28 فروردین 1401 - ۱۱:۱۰