بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های مکاترونیک

همایش ها و کنفرانس های مکاترونیک

دهمین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران، آذر ۱۴۰۱، انجمن رباتيک ايران

برگزار کننده همایش: انجمن رباتيک ايران


تاريخ برگزاری همایش: 24 الی 26 آبان 1401


ارسال اصل مقالات: 24 شهریور 1401
📆 17 بهمن 1400 - ۱۰:۰۷

هفتمین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران، آبان ۹۸

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران، آبان ۹۸، انجمن رباتيک ايران

برگزار کننده همایش: انجمن رباتيک ايران


تاريخ برگزاری همایش: 28 الی 30 آبان 1398


ارسال اصل مقالات:  19 شهریور 98
📆 30 اردیبهشت 1398 - ۱۳:۵۰

ششمین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران، آبان ۹۷

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران، آبان ۹۷، انجمن رباتيک ايران

برگزار کننده همایش: انجمن رباتيک ايران


تاريخ برگزاری همایش: 1 الی 3 آبان 1397


ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 97
📆 16 مرداد 1397 - ۱۲:۵۳

پنجمین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران، آبان ۹۶

فراخوان مقاله پنجمن کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران، آبان ۹۶، انجمن رباتيک ايران

برگزار کننده همایش: انجمن رباتيک ايران


تاريخ برگزاری همایش: 3 الی 5 آبان 1396


ارسال اصل مقالات: 15 مرداد 96
📆 28 شهریور 1396 - ۱۳:۳۶

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک، تیر ۹۶، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

برگزار کننده همایش: دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا


تاريخ برگزاری همایش: 29 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  15 شهریور 96
📆 10 اسفند 1395 - ۱۱:۳۱

اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک، مرداد ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک، مرداد ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد


تاريخ برگزاری همایش: 21 مرداد 1395


ارسال اصل مقالات:  19 مرداد 95
📆 7 اردیبهشت 1395 - ۱۱:۳۸

چهارمین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک، آبان ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک، مهر ۹۵، انجمن رباتيک ايران

برگزار کننده همایش: انجمن رباتيک ايران


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 7 آبان 1395


ارسال اصل مقالات:  20 تیر 95
📆 5 فروردین 1395 - ۱۲:۳۲

سومین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک، مهر ۹۴

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک، مهر ۹۴، انجمن رباتيک ايران

برگزار کننده همایش: انجمن رباتيک ايران


تاريخ برگزاری همایش: 15 الی 17 مهر 1394


ارسال اصل مقالات:  12 تیر 94
📆 18 اردیبهشت 1394 - ۱۴:۱۸