بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های وبینار

همایش ها و کنفرانس های وبینار

وبینار آشنایی با چاپ دستی و تکنیک لینوکات، فروردین ۱۴۰۰

فراخوان مقاله وبینار آشنایی با چاپ دستی و تکنیک لینوکات، فروردین ۱۴۰۰، دیبا یوسفی زاد ( مدرس )

برگزار کننده همایش: دیبا یوسفی زاد ( مدرس )


تاريخ برگزاری همایش: 21 فروردین 1400


📆 19 فروردین 1400 - ۲۱:۰۵