بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های ژنتیک

همایش ها و کنفرانس های ژنتیک

پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین گنگره ملی ژنتیک ایران، اسفند ۱۴۰۱، انجمن ژنتیک ایران

برگزار کننده همایش: انجمن ژنتیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 15 تا 17 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 7 بهمن 1401
ارسال اصل مقالات: 7 بهمن 1401
📆 12 بهمن 1401 - ۰۸:۴۱

دهمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثـل و پنجمـین کنگره بین المللی ژنتیک، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دهمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثـل و پنجمـین کنگره بین المللی ژنتیک، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - پژوهشـکده علـوم تولیـد مثـل یـزد

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - پژوهشـکده علـوم تولیـد مثـل یـزد


تاريخ برگزاری همایش: 29 الی 31 اردیبهشت 1402


ارسال چکیده مقالات: 30 بهمن 1401
📆 5 بهمن 1401 - ۱۱:۰۲

کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه یزد

برگزار کننده همایش: دانشگاه یزد


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 آذر 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 1400
📆 29 خرداد 1400 - ۱۰:۰۴

چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک، مهر ۹۹

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک، فروردین ۹۹، انجمن ژنتیک ایران

برگزار کننده همایش: انجمن ژنتیک ایران


تاريخ برگزاری همایش:  29  مرداد تا 11 مهر  1399


ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 99
📆 17 آبان 1398 - ۱۱:۳۰

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران، اردیبهشت ۹۷، انجمن ژنتیک ایران

برگزار کننده همایش: انجمن ژنتیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 23 الی 25 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  20 اسفند 96
📆 13 دی 1396 - ۲۳:۱۵

دومین کنگره بین المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران، اسفند ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، انجمن علمی نوروژنتیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، انجمن علمی نوروژنتیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 2 الی 4 اسفند 1396


ارسال چکیده مقالات: 20 دی 96
📆 16 آذر 1396 - ۱۴:۴۴

اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه زنجان - پژوهشکده فناوری های نوین زیستی

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان - پژوهشکده فناوری های نوین زیستی


تاريخ برگزاری همایش: 11 و 12 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 96
📆 28 فروردین 1396 - ۱۰:۵۹

همایش زیست فناوری دامی، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش زیست فناوری دامی، بهمن ۹۵، گروه زیست فناوری دامی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

برگزار کننده همایش: گروه زیست فناوری دامی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 بهمن 1395


ارسال اصل مقالات: 20 آبان 95
📆 20 تیر 1395 - ۱۰:۳۳

دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران، خرداد ۹۵، انجمن ژنتیک ایران

برگزار کننده همایش: انجمن ژنتیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 1 الی 3 خرداد 1395


ارسال اصل مقالات:  28 اسفند 94
📆 7 مهر 1394 - ۱۳:۳۳

اولین همایش دانشجویی بیماری های نادر و ژنتیکی ایران، آذر ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش دانشجویی بیماری های نادر و ژنتیکی ایران، آذر ۹۴، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی گلستان


تاريخ برگزاری همایش: 25 آذر 1394


ارسال چکیده مقالات: 1 آذر 94
📆 8 مرداد 1394 - ۱۳:۴۹