بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » دین و مذهب » نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی، اردیبهشت ۹۵

نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی، اردیبهشت ۹۵

سطح برگزاری: ملی         منتشر شده در مورخ: 1394/11/23 ساعت: ۲۱:۰۳         بازدید از این همایش: 3,649 بازدید

اطلاعات برگزاری همایش
فراخوان مقاله نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه ياسوج - گروه الهيات دانشکده علوم انسانی
        

به گزارش پایگاه خبری کنفرانس یاب و به نقل از سایت رسمی کنفرانس، "نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی، اردیبهشت ۹۵" در تاریخ 30 اردیبهشت 1395 توسط دانشگاه ياسوج - گروه الهيات دانشکده علوم انسانی در شهر یاسوج - دانشگاه ياسوج برگزار می گردد.

برگزار کننده همایش: دانشگاه ياسوج - گروه الهيات دانشکده علوم انسانی


امکان ارسال مقاله: بله

مکان برگزاری: یاسوج -  دانشگاه ياسوج

حوزه های تحت پوشش:   دین و مذهبتاریخ های مهم

تاريخ برگزاری همایش: 30 اردیبهشت 1395مهلت ارسال مقاله به نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی، اردیبهشت ۹۵ تمدید شد
آخرين مهلت ارسال اصل مقالات:  15 فروردین 95      30 فروردین 95

اعلام نتایج داوری اصل مقالات:  30 فروردین 95

آخرین مهلت ثبت نام:  5 اردیبهشت 95      تمدید شد:   10 اردیبهشت 95

اطلاعات تماس

دبیر علمی کنفرانس: دکتر بی بی زینب حسینی

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

وب سایت: پایگاه رسمی کنفرانس

ایمیل: fnclis@yu.ac.ir

محورهای همایش

محورهای قرآن و حدیث

– معناشناسی واژگانی

 • ابزارهای ریشه شناسی، آواشناسی و تأثیر آنها در فهم معانی واژگان
 • نقد و بررسی روش معجمی در فهم واژگان (کتب مفردات، کتب لغت، …)
 • روش شناسی معاجم قرآنی
 • روش های جستجوی معجمی واژگان قرآنی
 • جایگاه و اصالت شعر جاهلی در فهم واژگان قرآن
 • معناشناسی تاریخی واژگان
 • واژه شناسی اصطلاحات قرآن و حدیث

– جایگاه علوم در فهم واژگان

 • جایگاه و اصالت کتاب مقدس در فهم واژگان قرآن
 • تأثیر پیش فرضهای کالمی، تاریخی، …. در فهم واژگان قرآن و حدیث
 • جایگاه علوم قرآن و علم قرائات در پیدایش علم اللغه
 • واژه پژوهی اسلامی و تحول زبان عربی
 • حجیت قول لغوی در بیان مفهوم واژه در حوزه تفسیر و حدیث
 • ارتباط حوزه واژه پژوهی با تفسیر
 • زبان شناسی معاصر و واژه پژوهی قرآنی

– آسیب شناسی واژه پژوهی

 • بیان تاثیر و تأثر کتب مفردات از یکدیگر
 • معاجم قرآنی و جریانهای فکری تاریخی
 • آسیب های تاثیر و تاثر کتب مفردات از یکدیگر
 • نقد و بررسی روش معناشناسی واژگانی
 • نقد معاصر و واژه پژوهی قرآنی
 • نقد و بررسی روایات صحابه و تابعان در بیان مفهوم واژگان قرآن
 • آسیب شناسی تفاسیر در بیان مفاهیم واژگان قرآن
 • آسیب شناسی ترجمه ها در بیان مفاهیم واژگان قرآن
 • آسیب شناسی نقد معاصر در حوزه های لغت شناسی قرآنی
 • مستشرقان و رویکردهای واژه پژوهی قرآنی

– بررسی تطبیقی واژه پژوهی بین شیعه و اهل سنت

 • مقایسه تطبیقی نظریات زبان شناسی و نقد معاصر با شیوه های واژه پژوهی قدیم و جدید
 • و سایر موضوعات مرتبط …

محورهای دانش فقه، اصول و حقوق اسلامی

– تاثیر واژه پژوهی در دانش فقه

 • پژوهش واژگان موثر در اجتهاد نوین
 • واژه پژوهی در آثار فقهای معاصر
 • تاثیر واژه پژوهی در فرایند استنباط احکام
 • تاثیر واژه پژوهی در فهم فقیه از موضوعات فقهی
 • میزان توجه فقهاء به واژه پژوهی در کتب فقه الحدیث
 • واژه شناسی در حوزه مباحث فقه عبادی، فقه اقتصادی، فقه سیاسی و فقه جزا و … .
 • آسیب شناسی کارکرد واژه پژوهی در استنباط احکام
 • واژه شناسی و واژه پژوهی اصطلاحات فقهی

– تاریخچه و دیرینه شناسی واژه پژوهی

 • آثار فقهی برجسته در واژه پژوهی

– واژه پژوهی در دانش اصول فقه

– واژه پژوهی حوزه مباحث الفاظ

 • قول لغوی در اثبات معنای حقیقی و مجازی

– واژه پژوهی حوزه یقین

 • مفهوم حجیت یقین

– واژه پژوهی حوزه ظنون و امارات

 • حجیت قول لغوی در بین قدما و متاخران
 • مبانی حجیت قول لغوی
 • حکم ظن ناشی از قول لغوی
 • کارکرد قول لغوی در تعیین موارد استعمال الفاظ
 • بررسی تعارض عرف با قول لغوی

– واژه پژوهی در حوزه شک

 • کارکرد واژه پژوهی در اصول عملیه

– واژه پژوهی در اصطلاحات اصول فقه

– واژه پژوهی در حقوق اسلامی

 • پژوهش در واژگان مورد اختلاف در قانون مجازات اسلامی
 • پژوهش در واژگان مورد اختلاف در قانون مدنی
 • پژوهش در واژگان کلیدی قوانین موضوعه
 • و سایر موضوعات مرتبط …

محورهای فلسفه و کلام اسلامی

 • واژه های پر بسامد در فلسفه اسلامی و پیشینه آنها در ادبیات عرب
 • واژه شناسی های فیلسوفان مسلمان (نظیر فارابی، ابن سینا، مالصدرا و…)
 • نظر ابن سینا در مورد تطور دلالی الفاط از عربی به معنای اصطلاحی فیلسوفان
 • ریشه های یونانی مصطلحات فیلسوفان اسلامی
 • نقش فیلسوفان نخستین اسلامی (کندی، فارابی و…) در معادل سازی واژگان فلسفی
 • فارسی نویسی فیلسوفان مسلمان و فارسی سازی واژگان مصطلح فلسفی
 • ترادف و تباین واژه های معادل یونانی با عربی
 • مقایسه تطبیقی واژه هایی نظیر ملکه، قوه، وجود، ماهیت و… در زبان عربی و لاتین قرون وسطایی
 • جایگاه فهم عامه (common sense) در فلسفه تحلیلی و فلسفه اسلامی
 • مقایسه واژه هایی نظیر جوهر، عرض، ماده، صورت، علتت و …. در بین متکلمان و فیلسوفان و عرفای مسلمان
 • واژه پژوهی هرمنوتیکی
 • تفاوت کاربردهای کلامی و قرآنی و روایی از برخی الفاظ و اصطلاحات
 • اشتراک و افتراق واژگان کالمی نحله های متکلمان در برداشت آنان از آموزه های دین
 • تاثیر واژه شناسی و زبان شناسی بر مباحث هستی شناختی در فلسفه، کلام و عرفان اسلامی
 • و سایر موضوعات مرتبط …

پوستر کنفرانس

همایش (کنفرانس) دین و مذهب اردیبهشت 1395 ,همایش (کنفرانس) ملی ایران یاسوج


اطلاعات همایش برگرفته از وب سایت رسمی کنفرانس می باشد.
نویسنده: ص. م.