بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » دین و مذهب » همایش ملی حکمت اسلامی و علوم طبیعی، دی ۱۴۰۱

همایش ملی حکمت اسلامی و علوم طبیعی، دی ۱۴۰۱

سطح برگزاری: ملی         منتشر شده در مورخ: 1401/05/31 ساعت: ۱۶:۵۰         بازدید از این همایش: 483 بازدید

اطلاعات برگزاری همایش
فراخوان مقاله همایش ملی حکمت اسلامی وعلوم طبیعی، آذر ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با همکاری معاونت علوم انسانی و هنر
        

به گزارش پایگاه خبری کنفرانس یاب و به نقل از سایت رسمی کنفرانس، "همایش ملی حکمت اسلامی و علوم طبیعی، دی ۱۴۰۱" در تاریخ 21 دی 1401 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با همکاری معاونت علوم انسانی و هنر در شهر تهران - محل واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار می گردد.

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با همکاری معاونت علوم انسانی و هنر


امکان ارسال مقاله: بله

مکان برگزاری: تهران -  محل واحد علوم و تحقیقات تهران

حوزه های تحت پوشش:   دین و مذهبتاریخ های مهم

تاريخ برگزاری همایش:

  7 و 8 آذر 1401      تغییر یافت:   

21 دی 1401آخرين مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال مقاله به همایش ملی حکمت اسلامی و علوم طبیعی، دی ۱۴۰۱ تمدید شد
  30 مهر 1401      15 آبان 1401

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات:  15 مهر 1401      30 آبان 1401      30 آذر 1401

اطلاعات تماس

رئیس کنفرانس: حجت الاسلام و المسلمین دکتر خسروپناه

دبیر علمی کنفرانس: دکتر جمشید صباغ‌زاده

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر محمدحسن بهزادی

تلفن تماس با دبيرخانه: 44865071-021

وب سایت: پایگاه رسمی کنفرانس

محورهای همایش

1- الهیات اسلامی و علوم طبیعی (فیزیک، علوم زمین، اختر فیزیک، علوم زیستی و …)

 • ‏بررسی ظواهر آیات و احادیث جهان‌شناختی و مقایسه با مدل‌های زمین‌شناختی
 • نقد و بررسی روشها و دعاوی اعجاز علمی قرآن کریم
 • ‏اصل بستار علّی در علوم تجربی و فعل الهی
 • ‏سازگاری یا ناسازگاری پذیرش قوانین طبیعت با خداباوری
 • ‏پیدایش جهان: مقایسه دیدگاه حکماء و متکلمان مسلمان و مدل‌های کیهان‌شناختی
 • ‏تعبیر جهان‌های موازی: مقایسه دیدگاه حکماء و متکلمان مسلمان و مدل‌های کیهان‌شناختی ‏
 • ‏پیدایش انسان از منظر الهیات اسلامی و داروینیسم
 • حقیقت انسان و ذهن: مقایسه دیدگاه حکما و متکلمان و رویکردهای عصب‌شناختی به روان

2-  متافیزیک علوم طبیعی در چارچوب فلسفه اسلامی

 • بررسی پیش‌فرض‌های فلسفی و شبه فلسفی نظریه‌های علوم طبیعی: ماشین‌انگاری موجودات طبیعی، مطالعه کمّی ‏کیفیت‌ها، کیفیات اولیه و ثانویه و …‏
 • بررسی پیش‌فرض‌های الهیات اسلامی درباره طبیعیت: ذات‌گرایی، شعور و غایتمندی جهان، نسبت طبیعت و مبدأ و ‏‏..‏
 • کلی‌ها در طبیعت و نظام رده‌بندی اشیاء طبیعی: مقایسه دیدگاه فیلسوفان و متکلمان مسلمان و فیلسوفان علم معاصر
 • علیت و روابط علّی در طبیعت: مقایسه دیدگاه فیلسوفان و متکلمان مسلمان و فیلسوفان تحلیلی معاصر
 • قوانین طبیعت و اصل یکنواختی: مقایسه دیدگاه فیلسوفان و متکلمان مسلمان و فیلسوفان علم معاصر
 •  مفاهیم نظری و مشاهده‌ناپذیر: مقایسه دیدگاه فیلسوفان و متکلمان مسلمان و فیلسوفان علم معاصر

3- فلسفه اسلامی و مبانی فیزیک

 •  خلأ: مقایسه دیدگاه فیلسوفان و متکلمان مسلمان و فیزیکدانان و فیلسوفان معاصر
 •  موجبیت و ناموجبیت: مقایسه دیدگاه فیلسوفان و متکلمان مسلمان و فیزیکدانان و فیلسوفان معاصر
 • اتصال جسم طبیعی: مقایسه دیدگاه فیلسوفان و متکلمان مسلمان با فیزیک ذرات بنیادین و نظریه میدان
 • ‏پیوستگی زمان-مکانی و مسأله ناموضعیت: مقایسه دیدگاه فیلسوفان و متکلمان مسلمان با فیزیک کوانتم و نسبیت
 • ‏چیستی حرکت و زمان: مقایسه دیدگاه فیلسوفان و متکلمان مسلمان و فیلسوفان فیزیک
 • ‏ملاک امتیاز بین موجودات از نظر فیلسوفان مسلمان و مسأله درهم‌تنیدگی ذرات در فیزیک کوانتم
 • ‏بررسی مسأله مشاهده و اندازه‌گیری سیستم‌های کوانتمی و رمبش تابع موج از منظر فلسفه اسلامی
 • ‏تفسیر احتمالاتی پدیده‌های فیزیکی: مقایسه دیدگاه فیلسوفان و متکلمان مسلمان و فیلسوفان فیزیک
 • ‏ذرات بنیادین: مقایسه دیدگاه فیلسوفان و متکلمان مسلمان و فیلسوفان فیزیک

4- فلسفه اسلامی و مبانی علوم ریاضی

 • ‏منشأ کاربردپذیری ریاضیات و آمار در مطالعه طبیعت و علوم فیزیکی
 • ‏چیستی عدد و اشیاء ریاضی: مقایسه دیدگاه‌ها در فلسفه اسلامی و مکاتب فلسفه ریاضی (مبانی ریاضیات)‏
 • ‏پیوستگی، ناپیوستگی و اصل پیوستار: مقایسه دیدگاه‌ها در فلسفه اسلامی و نظریه توابع و اندازه
 • ‏تناهی، عدم تناهی و رده‌بندی نامتناهی‌ها: مقایسه دیدگاه‌ها در فلسفه اسلامی و نظریه مجموعه‌ها
 • ‏غایت، شانس و تصادف: مقایسه دیدگاه‌ها در فلسفه اسلامی و فلسفه احتمال
 • ‏اطلاعات حاصل از تحلیل داده و استنباط آماری چه چیزی را بازنمایی می‌کند؟
 • ‏چیستی هوشمندی و سیستم‌های هوشمند

5- فلسفه اسلامی و مبانی علوم مهندسی

 • شأن وجودی مصنوعات فناورانه: تمایز اشیاء طبیعی و مصنوعی
 • ‏نسبت علم و فناوری از منظر مبانی فلسفه اسلامی
 • ‏تحلیل کارکردهای ناخواسته و قصد نشده مصنوعات فناورانه
 • ‏اثرگذاری فناوری و مصنوعات فناورانه در رشد یا انحطاط انسان و جامعه
 • ‏اثرگذاری فناوری و مصنوعات فناورانه در فضای فرهنگی و اخلاقی
 • ‏قلمروی اختیار انسان جهت مداخله در طبیعت
 • ‏مقایسه مبانی الهی و سکولار در اخلاق زیست‌محیطی

6- فلسفه ذهن، علوم شناختی و طبیعی گرایی

 • علوم مدرن تا چه حدی متافیزیکی هستند؟
 • فلسفه ذهن و طبیعی‌گرایی
 • علوم شناختی و طبیعی‌گرایی

7- حکمت اسلامی و فلسفه سلامت و علوم زیستی

 • چیستی تبیین در علوم زیستی: مقایسه دیدگاهها در فلسفه اسلامی و فلسفه زیست شناسی
 • معیارهای طبقه بندی در امور زیستی
 • چیستی حیات:  مقایسه دیدگاهها در فلسفه اسلامی و فلسفه زیست شناسی
 • چیستی سلامت: از منظر احادیث، حکمت اسلامی و مبانی طب مدرن
 • مبادی و مبانی توضیح سازوکارهای فیزیولوژیک از منظر طب ایرانی-اسلامی و طب مدرن
 • احادیث طبی و نظام سلامت
 • الگوها و رویه‌های درمانی: مقایسه الگوی طب نقل‌محور، طب ایرانی و طب مدرن
 • بهداشت و حفظ سلامتی (حفظ‌الصحه): مقایسه الگوی طب نقل‌محور، طب ایرانی و طب مدرن
 • ارتباطات سلامت روان و سلامت جسم: مقایسه الگوی طب نقل‌محور، طب ایرانی و طب مدرن

8- حکمت اسلامی و فلسفه شیمی

 • بررسی آرای معاصر در فلسفه شیمی
 • نقش جابر ابن حیان، مثلث زکریای رازی و ابوریحان بیرونی در پیوند فلسفه اسلامی و شیمی
 • انواع ترکیبات و تبدیلات در اجسام طبیعی: مقایسه طبیعی دانان مسلمان و شیمی


پوستر کنفرانس

همایش (کنفرانس) دین و مذهب آذر 1401 ,همایش (کنفرانس) ملی ایران تهران


اطلاعات همایش برگرفته از وب سایت رسمی کنفرانس می باشد.
نویسنده: ص. م.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*