بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » فنی و مهندسی » کشاورزی، محیط زیست

همایش ها و کنفرانس های کشاورزی، محیط زیست

همایش ملی نوآوری و ارزش آفرینی صنعت خرما و فرآوری های مرتبط با آن، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش ملی نوآوری و ارزش آفرینی صنعت خرما و فرآوری های مرتبط با آن، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش: 26 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 1 بهمن 1402
📆 4 آذر 1402 - ۱۲:۲۴

دومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه جیرفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 1402
📆 29 آبان 1402 - ۱۹:۰۹

دوازدهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه هرمزگان ، انجمن علمی سيستمهای سطوح آبگير باران ايران

برگزار کننده همایش: دانشگاه هرمزگان ، انجمن علمی سيستمهای سطوح آبگير باران ايران


تاريخ برگزاری همایش: 24 و 25 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 30 آذر 1402
📆 29 آبان 1402 - ۱۶:۳۵

دومین همایش بین المللی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستم‌های آبی با تکیه بر اقتصاد دریاپایه، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستم‌های آبی با تکیه بر اقتصاد دریاپایه، بهمن ۱۴۰۲، پژوهشکده علوم دریایی دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: پژوهشکده علوم دریایی دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 30 آذر 1402
📆 16 آبان 1402 - ۲۰:۳۲

دومین همایش نماتدشناسی ایران، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش نماتدشناسی ایران، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه تربیت مدرس ، انجمن نماتدشناسی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت مدرس ، انجمن نماتدشناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 11 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 30 آذر 1402
📆 15 آبان 1402 - ۲۳:۵۷

چهارمین کنفرانس ملی داده‌کاوی در علوم زمین، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی داده‌کاوی در علوم زمین، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی اراک

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی اراک


تاريخ برگزاری همایش: 30 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 1402
📆 11 آبان 1402 - ۰۸:۴۴

کنفرانس بین‌المللی تاب‌آوری انرژی و پایداری (ICERS2024)، فروردین ۱۴۰۳

فراخوان مقاله کنفرانس بین‌المللی تاب‌آوری انرژی و پایداری (ICERS2024)، فروردین ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شریف


تاريخ برگزاری همایش: 30 و 31 فروردین 1403


ارسال چکیده مقالات: 9 آذر 1402
ارسال اصل مقالات: 26 بهمن 1402
📆 9 آبان 1402 - ۱۸:۲۴

هفتمین همایش بین المللی و بیست و ششمین همایش ملی بهداشت محیط، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هفتمین همایش بین المللی و بیست و ششمین همایش ملی بهداشت محیط، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان


تاريخ برگزاری همایش: 2 الی 4 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 1402
📆 27 مهر 1402 - ۲۲:۱۳

دومین همایش ملی علوم کشاورزی با محوریت تنش های غیرزیستی، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش ملی علوم کشاورزی با محوریت تنش های غیرزیستی، دی ۱۴۰۲، دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه


تاريخ برگزاری همایش: 13 دی 1402


ارسال اصل مقالات: 10 دی 1402
📆 25 مهر 1402 - ۱۵:۱۶

هجدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هجدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه کاشان

برگزار کننده همایش: دانشگاه کاشان


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات: 20 دی 1402
📆 20 مهر 1402 - ۰۷:۵۵