بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » مدیریت و بازرگانی » بازاریابی، تبلیغات

همایش ها و کنفرانس های بازاریابی، تبلیغات

دومین همایش ملی بازاریابی (رویکرد نوین)، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش ملی بازاریابی (رویکرد نوین)، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 9 آبان 1403


ارسال اصل مقالات: 9 شهریور 1403
📆 20 تیر 1403 - ۱۱:۴۹

چهارمین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 25 مهر 1403


ارسال اصل مقالات: 24 شهریور 1403
📆 20 خرداد 1403 - ۰۹:۵۵

سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار، بهمن ۱۴۰۲، دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور

برگزار کننده همایش: دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور


تاريخ برگزاری همایش: 13 الی 14 تیر 1403


ارسال اصل مقالات:  31 خرداد 1403
📆 29 فروردین 1403 - ۱۱:۴۰

دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی صنعتی، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی صنعتی، خرداد ۱۴۰۲، سازمان مدیریت صنعتی ، انجمن علمی بازاریابی ایران

برگزار کننده همایش: سازمان مدیریت صنعتی ، انجمن علمی بازاریابی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 24 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  22 خرداد 1402
📆 16 خرداد 1402 - ۰۷:۰۰

همایش ملی زنجیره ارزش، برندینگ و صادرات در بخش کشاورزی و دامپروری، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش ملی زنجیره ارزش، برندینگ و صادرات در بخش کشاورزی و دامپروری، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 21 تا 23 اردیبهشت 1402


ارسال چکیده مقالات: 8 اردیبهشت 1402
📆 30 بهمن 1401 - ۱۰:۵۸

سومین همایش ملی برند در ورزش، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین همایش ملی برند در ورزش، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات:  15 اردیبهشت 1402
📆 10 دی 1401 - ۱۸:۰۵

دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار، تیر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار، بهمن ۱۴۰۱، دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور

برگزار کننده همایش: دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور


تاريخ برگزاری همایش: 6 الی 7 تیر 1402


ارسال اصل مقالات:  1 تیر 1402
📆 29 تیر 1401 - ۱۲:۰۵

اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار و تحول دیجیتال، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار و تحول دیجیتال، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 آبان 1401


ارسال چکیده مقالات: 20 مهر 1401
📆 18 تیر 1401 - ۱۱:۰۱

سومین همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران، بهمن ۱۴۰۱، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ، آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت

برگزار کننده همایش: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ، آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 بهمن 1401


ارسال چکیده مقالات: 25 آبان 1401
ارسال اصل مقالات:  26 آذر 1401
📆 26 اردیبهشت 1401 - ۱۱:۱۱

همایش بین المللی کارآفرینی با شعار “توسعه استعداد کارآفرینی: راهی به سوی تحول”، تیر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله همایش بین المللی کارآفرینی با شعار "توسعه استعداد کارآفرینی:راهی به سوی تحول"، تیر ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس - دانشکده مدیریت و حسابداری ، انجمن علمی بازاریابی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس - دانشکده مدیریت و حسابداری ، انجمن علمی بازاریابی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 14 و 15 تیر 1401


ارسال اصل مقالات:  4 تیر 1401
📆 6 اردیبهشت 1401 - ۱۲:۰۹