بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » علوم انسانی » تربیت بدنی و علوم ورزشی

همایش ها و کنفرانس های تربیت بدنی و علوم ورزشی

اولین کنگره بین المللی پیشگیری از سرطان، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین کنگره بین المللی پیشگیری از سرطان، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه زنجان با همکاری انجمن خیریه مهرانه

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان با همکاری انجمن خیریه مهرانه


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات: 10 تیر 1403
📆 16 اسفند 1402 - ۱۷:۰۸

هشتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هشتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم ورزشی و تندرستی


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 اردیبهشت 1403


ارسال چکیده مقالات: 27 فروردین 1403
📆 3 بهمن 1402 - ۱۹:۲۸

چهاردهمین همایش بین المللی علوم ورزشی، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهاردهمین همایش بین المللی علوم ورزشی، اسفند ۱۴۰۲، پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 اسفند 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 1402
📆 21 آذر 1402 - ۱۵:۰۲

هفتمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هفتمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران، بهمن ۱۴۰۲، انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 3 الی 6 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 1402
📆 19 مهر 1402 - ۱۳:۰۰

چهارمین همایش ملی ورزش و سلامت عمومی، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی ورزش و سلامت عمومی، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی


تاريخ برگزاری همایش: 11 و 12 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 28 دی 1402
📆 5 مهر 1402 - ۱۱:۲۰

چهارمین همایش ملی فیزیولوژی تمرین و بازتوانی آسیب های ورزشی، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی فیزیولوژی تمرین و بازتوانی آسیب های ورزشی، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان


تاريخ برگزاری همایش:  10 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت 1402
📆 17 فروردین 1402 - ۱۶:۱۸

سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده، جامعه، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده، جامعه، خرداد ۱۴۰۲، مرکز تحقیقات سلامت جامعه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات سلامت جامعه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)


تاريخ برگزاری همایش:  19 و 20 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 1402
📆 10 بهمن 1401 - ۲۲:۰۷

هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، اسفند ۱۴۰۱، انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات: 1 بهمن 1401
📆 19 دی 1401 - ۱۹:۰۴

سومین همایش ملی برند در ورزش، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین همایش ملی برند در ورزش، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات:  15 اردیبهشت 1402
📆 10 دی 1401 - ۱۸:۰۵

چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی یافته های نوین در علوم ورزشی – با تاکید بر دوره پسا کرونا، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی یافته های نوین در علوم ورزشی - با تاکید بر دوره پسا کرونا، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی - دانشکده علوم ورزشی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی - دانشکده علوم ورزشی


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  30 دی 1401
📆 9 آبان 1401 - ۱۶:۲۳