بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » علوم انسانی » تربیت بدنی و علوم ورزشی

همایش ها و کنفرانس های تربیت بدنی و علوم ورزشی

هفتمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هفتمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران، بهمن ۱۴۰۲، انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 3 الی 6 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 1402
📆 19 مهر 1402 - ۱۳:۰۰

چهارمین همایش ملی ورزش و سلامت عمومی، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی ورزش و سلامت عمومی، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی


تاريخ برگزاری همایش: 11 و 12 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 20 دی 1402
📆 5 مهر 1402 - ۱۱:۲۰

چهارمین همایش ملی فیزیولوژی تمرین و بازتوانی آسیب های ورزشی، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی فیزیولوژی تمرین و بازتوانی آسیب های ورزشی، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان


تاريخ برگزاری همایش:  10 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت 1402
📆 17 فروردین 1402 - ۱۶:۱۸

سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده، جامعه، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده، جامعه، خرداد ۱۴۰۲، مرکز تحقیقات سلامت جامعه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات سلامت جامعه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)


تاريخ برگزاری همایش:  19 و 20 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 1402
📆 10 بهمن 1401 - ۲۲:۰۷

هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، اسفند ۱۴۰۱، انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات: 1 بهمن 1401
📆 19 دی 1401 - ۱۹:۰۴

سومین همایش ملی برند در ورزش، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین همایش ملی برند در ورزش، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات:  15 اردیبهشت 1402
📆 10 دی 1401 - ۱۸:۰۵

چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی یافته های نوین در علوم ورزشی – با تاکید بر دوره پسا کرونا، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی یافته های نوین در علوم ورزشی - با تاکید بر دوره پسا کرونا، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی - دانشکده علوم ورزشی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی - دانشکده علوم ورزشی


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  30 دی 1401
📆 9 آبان 1401 - ۱۶:۲۳

اولین همایش آینده‌نگاری برای توسعه نظام سلامت و جایگاه ورزش و فعالیت بدنی، آذر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش آینده‌نگاری برای توسعه نظام سلامت و جایگاه ورزش و فعالیت بدنی، آذر ۱۴۰۱، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)


تاريخ برگزاری همایش: 30 آذر 1401


ارسال اصل مقالات: 1 آذر 1401
📆 17 شهریور 1401 - ۱۱:۰۵

سومین همایش ملی ورزش و سلامت عمومی، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین همایش ملی ورزش و سلامت عمومی، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی


تاريخ برگزاری همایش: 19 آبان 1401


ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 1401
📆 21 خرداد 1401 - ۰۸:۴۸

دومین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه کردستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه کردستان


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 آبان 1401


ارسال اصل مقالات: 1 آبان 1401
📆 11 خرداد 1401 - ۱۳:۱۸