بسم الله الرحمن الرحيم

همایش ها و کنفرانس های مدیریت

چهارمین کنفرانس ملی داده‌کاوی در علوم زمین، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی داده‌کاوی در علوم زمین، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی اراک

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی اراک


تاريخ برگزاری همایش: 30 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 1402
📆 11 آبان 1402 - ۰۸:۴۴

شانزدهمین کنفرانس ملی نگهداری و مدیریت دارایی های فیزیکی، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله شانزدهمین کنفرانس ملی نگهداری و مدیریت دارایی های فیزیکی، بهمن ۱۴۰۲، انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

برگزار کننده همایش: انجمن نگهداری و تعمیرات ایران


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 30 آذر 1402
📆 4 آبان 1402 - ۱۳:۰۳

دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا، آذر ۱۴۰۲

second-national-conference-on-quality-management-engineering-reliability

برگزار کننده همایش: دانشگاه مالک اشتر - مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع


تاريخ برگزاری همایش:  29 آذر 1402


ارسال اصل مقالات:  30 آبان 1402
📆 20 شهریور 1402 - ۰۸:۳۰

کنفرانس ملی توسعه پایدار در مدیریت، صنایع و حسابداری، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله کنفرانس ملی توسعه پایدار در مدیریت، صنایع و حسابداری، آذر ۱۴۰۲، موسسه آموزش عالی نقش جهان

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی نقش جهان


تاريخ برگزاری همایش:  27 دی 1402


ارسال اصل مقالات:  10 دی 1402
📆 18 شهریور 1402 - ۱۹:۳۴

اولین همایش ملی پژوهشهای نوپدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی پژوهشهای نوپدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری، آذر ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 آذر 1402


ارسال اصل مقالات:  25 آبان 1402
📆 13 شهریور 1402 - ۱۰:۵۰

بیست و پنجمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله بیست و پنجمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی، مهر ۱۴۰۲، سازمان مدیریت صنعتی

برگزار کننده همایش: سازمان مدیریت صنعتی


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 مهر 1402


📆 1 شهریور 1402 - ۱۰:۵۲

سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار، بهمن ۱۴۰۲، دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور

برگزار کننده همایش: دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 1402
📆 24 مرداد 1402 - ۱۱:۴۰

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه الزهرا (س) ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه الزهرا (س) ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 شهریور 1402


ارسال چکیده مقالات: 10 شهریور 1402
📆 27 تیر 1402 - ۱۹:۴۳

دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی صنعتی، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی صنعتی، خرداد ۱۴۰۲، سازمان مدیریت صنعتی ، انجمن علمی بازاریابی ایران

برگزار کننده همایش: سازمان مدیریت صنعتی ، انجمن علمی بازاریابی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 24 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  22 خرداد 1402
📆 16 خرداد 1402 - ۰۷:۰۰

کنفرانس ملی مدیریت نگهداشت ساختمان با رویکرد نگرش سیستمی، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله کنفرانس ملی مدیریت نگهداشت ساختمان با رویکرد نگرش سیستمی، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری


تاريخ برگزاری همایش:  1 و 2 آذر 1402


ارسال اصل مقالات:  21 آبان 1402
📆 8 خرداد 1402 - ۰۷:۲۶