بسم الله الرحمن الرحيم

همایش ها و کنفرانس های مدیریت

اولین همایش مدیریت منابع انسانی پایدار، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش مدیریت منابع انسانی پایدار، خرداد ۱۴۰۳، دانشکده مدیریت دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشکده مدیریت دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 7 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات: 30 فروردین 1403
📆 11 فروردین 1403 - ۱۵:۲۹

اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت کسب و کار در دنیای دیجیتال، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت کسب و کار در دنیای دیجیتال، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی قائنات

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی قائنات


تاريخ برگزاری همایش: 28 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات: 25 اردیبهشت 1403
📆 9 اسفند 1402 - ۱۰:۱۵

سومین همایش ملی پژوهش‌های نوین در نیروگاه‌های هسته‌ای، آذر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سومین همایش ملی پژوهش‌های نوین در نیروگاه‌های هسته‌ای، آذر ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، نیروگاه هسته ای بوشهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، نیروگاه هسته ای بوشهر


تاريخ برگزاری همایش: 23 و 24 آذر 1403


ارسال اصل مقالات: 1 مرداد 1403
📆 22 بهمن 1402 - ۱۶:۱۲

سومین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه ولایت

برگزار کننده همایش: دانشگاه ولایت


تاريخ برگزاری همایش: 1 الی 3 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات: 20 بهمن 1402
📆 20 دی 1402 - ۱۸:۵۷

کنفرانس ملی توسعه و آینده نگری در صنایع با رویکرد فرایندهای داخلی، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله کنفرانس ملی توسعه و آینده نگری در صنایع با رویکرد فرایندهای داخلی، اسفند ۱۴۰۲، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند


تاريخ برگزاری همایش:  17 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  6 اردیبهشت 1403
📆 12 دی 1402 - ۱۹:۰۱

پانزدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی فرماندهی و کنترل ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی فرماندهی و کنترل ایران، اسفند ۱۴۰۲، انجمن فرماندهی و کنترل ، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

برگزار کننده همایش: انجمن فرماندهی و کنترل ، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح


تاريخ برگزاری همایش:  18 و 19 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  20 فروردین 1403
📆 7 دی 1402 - ۱۶:۵۹

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی، بهمن ۱۴۰۲، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  20 دی 1402
📆 3 دی 1402 - ۱۹:۳۷

ســومیـن همــایـش ملـــی امنیت منابع، حکمت و حکمرانی، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله ســومیـن همــایـش ملـــی امنیت منابع، حکمت و حکمرانی، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج


تاريخ برگزاری همایش:  6 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  20 اردیبهشت 1403
📆 29 آذر 1402 - ۱۹:۴۶

چهارمین کنفرانس ملی داده‌کاوی در علوم زمین، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی داده‌کاوی در علوم زمین، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی اراک

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی اراک


تاريخ برگزاری همایش: 30 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 1402
📆 11 آبان 1402 - ۰۸:۴۴

شانزدهمین کنفرانس ملی نگهداری و مدیریت دارایی های فیزیکی، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله شانزدهمین کنفرانس ملی نگهداری و مدیریت دارایی های فیزیکی، بهمن ۱۴۰۲، انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

برگزار کننده همایش: انجمن نگهداری و تعمیرات ایران


تاريخ برگزاری همایش:  25 و 26 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 1403
📆 4 آبان 1402 - ۱۳:۰۳