بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » مدیریت و بازرگانی » اقتصاد، حسابداری

همایش ها و کنفرانس های اقتصاد، حسابداری

دومین کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات مالی، اقتصادی و حسابداری، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات مالی، اقتصادی و حسابداری، دی ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه


تاريخ برگزاری همایش: 4 دی 1402


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 1402
📆 5 آذر 1402 - ۰۸:۴۰

همایش ملی نوآوری و ارزش آفرینی صنعت خرما و فرآوری های مرتبط با آن، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش ملی نوآوری و ارزش آفرینی صنعت خرما و فرآوری های مرتبط با آن، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش: 26 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 1 بهمن 1402
📆 4 آذر 1402 - ۱۲:۲۴

دومین همایش بین المللی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستم‌های آبی با تکیه بر اقتصاد دریاپایه، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستم‌های آبی با تکیه بر اقتصاد دریاپایه، بهمن ۱۴۰۲، پژوهشکده علوم دریایی دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: پژوهشکده علوم دریایی دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 30 آذر 1402
📆 16 آبان 1402 - ۲۰:۳۲

کنفرانس ملی توسعه پایدار در مدیریت، صنایع و حسابداری، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله کنفرانس ملی توسعه پایدار در مدیریت، صنایع و حسابداری، آذر ۱۴۰۲، موسسه آموزش عالی نقش جهان

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی نقش جهان


تاريخ برگزاری همایش:  27 دی 1402


ارسال اصل مقالات:  10 دی 1402
📆 18 شهریور 1402 - ۱۹:۳۴

اولین همایش ملی پژوهشهای نوپدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی پژوهشهای نوپدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری، آذر ۱۴۰۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 آذر 1402


ارسال اصل مقالات:  25 آبان 1402
📆 13 شهریور 1402 - ۱۰:۵۰

سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار، بهمن ۱۴۰۲، دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور

برگزار کننده همایش: دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 1402
📆 24 مرداد 1402 - ۱۱:۴۰

همایش ملی مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‎‌ها، آثار و سیاست‌ها، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش ملی مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‎‌ها، آثار و سیاست‌ها، بهمن ۱۴۰۲، پژوهشکدۀ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

برگزار کننده همایش: پژوهشکدۀ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


تاريخ برگزاری همایش: 3 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 20 آذر 1402
ارسال اصل مقالات:  10 دی 1402
📆 18 تیر 1402 - ۱۷:۰۳

نخستین همایش ملی اقتصاد ایران؛ اصلاحات ساختاری در گام دوم، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی اقتصاد ایران؛ اصلاحات ساختاری در گام دوم، تیر ۱۴۰۲، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، پژوهشکده امور اقتصادی ، همایش سازان امروز

برگزار کننده همایش: وزارت امور اقتصادی و دارایی ، پژوهشکده امور اقتصادی ، همایش سازان امروز


تاريخ برگزاری همایش:  17 و 18 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  20 شهریور 1402
📆 10 خرداد 1402 - ۱۵:۰۰

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مالی و بیم سنجی، تیر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مالی و بیم سنجی، تیر ۱۴۰۲، دانشگاه خوارزمی ، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی


تاريخ برگزاری همایش: 27 الی 29 تیر 1402


ارسال چکیده مقالات: 14 تیر 1402
📆 30 اردیبهشت 1402 - ۱۸:۴۷

نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریا پایه، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریا پایه، بهمن ۱۴۰۲، پژوهشکده هرمز دانشگاه هرمزگان

برگزار کننده همایش: پژوهشکده هرمز دانشگاه هرمزگان


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 23 آذر 1402
ارسال اصل مقالات: 10 دی 1402
📆 18 اردیبهشت 1402 - ۱۸:۲۷