بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » پزشکی و سلامت

همایش ها و کنفرانس های پزشکی و سلامت

سی و دومین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سی و دومین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران، مهر ۱۴۰۳، انجمن جراحان ارتوپدی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن جراحان ارتوپدی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 16 الی 20 مهر 1403


ارسال چکیده مقالات: 31 اردیبهشت 1403
📆 30 اردیبهشت 1403 - ۱۲:۵۱

بیست و پنجمین کنگره ملی و یازدهمین کنگره بین المللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و پنجمین کنگره ملی و یازدهمین کنگره بین المللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی


تاريخ برگزاری همایش: 15 تا 17 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 31 اردیبهشت 1403
📆 25 اردیبهشت 1403 - ۱۰:۵۴

سیزدهمین کنگره بین المللی فیزیک پزشکی ایران با رویکرد هوش مصنوعی (با امتیاز بازآموزی)، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سیزدهمین کنگره بین المللی فیزیک پزشکی ایران با رویکرد هوش مصنوعی (با امتیاز بازآموزی)، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده پزشکی - گروه فیزیک پزشکی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده پزشکی - گروه فیزیک پزشکی


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 18 خرداد 1403
📆 23 اردیبهشت 1403 - ۰۹:۴۸

بیست و یکمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران (با امتیاز بازآموزی)، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران (با امتیاز بازآموزی)، مهر ۱۴۰۳،

برگزار کننده همایش: انجمن دندانپزشکی کودکان ایران


تاريخ برگزاری همایش: 4 تا 6 مهر 1403


ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد 1403
📆 22 اردیبهشت 1403 - ۱۳:۳۲

دومین کنگره ملی عفونت و ایمنی (I&I)، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین کنگره ملی عفونت و ایمنی (I&I)، مهر ۱۴۰۳، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

برگزار کننده همایش: دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 مهر 1403


ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 1403
📆 16 اردیبهشت 1403 - ۱۱:۴۳

چهارمین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۱۴۰۳، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

برگزار کننده همایش: سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 شهریور 1403


ارسال چکیده مقالات: 13 خرداد 1403
📆 13 اردیبهشت 1403 - ۱۶:۰۱

همایش ملی درس آموخته های کرونا (با امتیاز بازآموزی)، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله همایش ملی درس آموخته های کرونا (با امتیاز بازآموزی)، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 مهر 1403


ارسال اصل مقالات: 31 تیر 1403
📆 29 فروردین 1403 - ۰۹:۴۴

اولین همایش ملی واکاوی راهکارهای افزایش جمعیت و تاثیر آن بر نسل آینده، مرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی واکاوی راهکارهای افزایش جمعیت و تاثیر آن بر نسل آینده، مرداد ۱۴۰۳، دانشگاه مراغه

برگزار کننده همایش: دانشگاه مراغه


تاريخ برگزاری همایش: 3 مرداد 1403


ارسال چکیده مقالات: 25 خرداد 1403
ارسال اصل مقالات: 1 تیر 1403
📆 23 فروردین 1403 - ۱۲:۳۳

اولین کنگره طب ایرانی (با امتیاز بازآموزی)، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین کنگره طب ایرانی (با امتیاز بازآموزی)، خرداد ۱۴۰۳، انجمن علمی طب سنتی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی طب سنتی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 9 تا 11 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 1403
📆 19 فروردین 1403 - ۱۰:۰۸

بیست و پنجمین کنگره بین المللی میکروب شناسی (با امتیاز بازآموزی)، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و پنجمین کنگره بین المللی میکروب شناسی (با امتیاز بازآموزی)، شهریور ۱۴۰۳، انجمن میکروب شناسی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

برگزار کننده همایش: انجمن میکروب شناسی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 7 لغایت 9 شهریور 1403


ارسال چکیده مقالات: 25 تیر 1403
📆 18 فروردین 1403 - ۱۰:۱۹