بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » فنی و مهندسی

همایش ها و کنفرانس های فنی و مهندسی

کنگره ملی نان کامل و فرآورده های غلات (با امتیاز بازآموزی)، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله کنگره ملی نان کامل و فرآورده های غلات (با امتیاز بازآموزی)، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 آبان 1403


ارسال چکیده مقالات: 15 شهریور 1403
📆 4 تیر 1403 - ۱۰:۴۶

اولین کنفرانس ملی راهبردهای مهندسی و مدیریتی در سامانه های آبی، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی راهبردهای مهندسی و مدیریتی در سامانه های آبی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)


تاريخ برگزاری همایش: 24 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 4 شهریور 1403
📆 27 خرداد 1403 - ۱۲:۰۷

هفتمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه سمنان ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه سمنان ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 شهریور 1403


ارسال چکیده مقالات: 9 تیر 1403
📆 24 خرداد 1403 - ۱۰:۵۸

اولین کنفرانس ملی محیط زیست شهری، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی محیط زیست شهری، آبان ۱۴۰۳، دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط‌زیست دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط‌زیست دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 9 آبان 1403


ارسال اصل مقالات: 15 مهر 1403
📆 23 خرداد 1403 - ۱۰:۲۳

دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403
📆 22 خرداد 1403 - ۱۲:۰۸

نهمین کنفرانس سالانه انرژی پاک، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس سالانه انرژی پاک، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

برگزار کننده همایش: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 مهر 1403


ارسال اصل مقالات: 15 شهریور 1403
📆 22 خرداد 1403 - ۱۱:۴۱

چهارمین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 25 مهر 1403


ارسال اصل مقالات: 24 شهریور 1403
📆 20 خرداد 1403 - ۰۹:۵۵

دومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 آبان 1403


ارسال اصل مقالات: 22 شهریور 1403
📆 18 خرداد 1403 - ۱۶:۵۷

بیست و یکمین کنفرانس دینامیک شاره ها، اسفند ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنفرانس دینامیک شاره ها، اسفند ۱۴۰۳، دانشگاه خلیج فارس ، انجمن فیزیک ایران ، سازمان هواشناسی کشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه خلیج فارس ، انجمن فیزیک ایران ، سازمان هواشناسی کشور


تاريخ برگزاری همایش: 1 و 2 اسفند 1403


ارسال اصل مقالات: 11 آبان 1403
📆 16 خرداد 1403 - ۱۹:۲۹

هفتمین همایش ملی زعفران، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هفتمین همایش ملی زعفران، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه بیرجند

برگزار کننده همایش: دانشگاه بیرجند


تاريخ برگزاری همایش: 23 و 24 آبان 1403


ارسال اصل مقالات: 25 مرداد 1403
📆 12 خرداد 1403 - ۱۳:۱۳