بسم الله الرحمن الرحيم

همایش ها و کنفرانس های شیمی

بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳، پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 24 الی 26 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  17 فروردین 1403
📆 17 دی 1402 - ۱۱:۰۸

پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 اردیبهشت 1403


ارسال چکیده مقالات: 20 فروردین 1403
📆 16 دی 1402 - ۱۲:۵۶

اولین کنفرانس ملی جاذب ها و کاتالیست های صنعتی، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی جاذب ها و کاتالیست های صنعتی، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش: 25 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1402
📆 16 آذر 1402 - ۱۵:۱۵

دوازدهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه علم و فناوری مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فناوری مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 اسفند 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 1402
📆 10 آبان 1402 - ۱۹:۲۰

دوازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی شیمی ایران، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دوازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی شیمی ایران، دی ۱۴۰۲، انجمن مهندسی شیمی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن مهندسی شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 22 لغایت 24 آذر 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 1402
📆 23 مرداد 1402 - ۱۷:۱۲

نهمین سمینار دو سالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نهمین سمینار دو سالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  30 مرداد 1402
📆 14 مرداد 1402 - ۱۲:۲۰

سی و یکمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سی و یکمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه تبریز

برگزار کننده همایش: دانشگاه تبریز


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 1402
📆 8 مرداد 1402 - ۰۷:۵۱

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه الزهرا (س) ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه الزهرا (س) ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 شهریور 1402


ارسال چکیده مقالات: 10 شهریور 1402
📆 27 تیر 1402 - ۱۹:۴۳

بیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله بیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه قم ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه قم ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 10 الی 12 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 1402
📆 20 تیر 1402 - ۰۷:۱۳

هفتمین همایش ملی پلیمر ایران، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هفتمین همایش ملی پلیمر ایران، آبان ۱۴۰۲، گروه مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان با همکاری انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران

برگزار کننده همایش: گروه مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان با همکاری انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران


تاريخ برگزاری همایش: 24 و 25 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  12 مهر 1402
📆 20 خرداد 1402 - ۱۷:۵۹