بسم الله الرحمن الرحيم

همایش ها و کنفرانس های شیمی

هفتمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه سمنان ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه سمنان ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  27 و 28 شهریور 1403


ارسال چکیده مقالات: 23 تیر 1403
📆 24 خرداد 1403 - ۱۰:۵۸

دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403
📆 22 خرداد 1403 - ۱۲:۰۸

یازدهمین سمینار بین المللی شیمی و محیط زیست، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله یازدهمین سمینار بین المللی شیمی و محیط زیست، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 6 لغایت 8 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات:  15 تیر 1403
📆 12 اردیبهشت 1403 - ۱۱:۵۶

نهمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه مراغه ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مراغه ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 شهریور 1403


ارسال چکیده مقالات: 15 تیر 1403
📆 4 اردیبهشت 1403 - ۰۹:۲۸

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی باتری‌ لیتیومی، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی باتری‌ لیتیومی، تیر ۱۴۰۳، دانشگاه علم و صنعت ایران ، سازمان توسعه منابع انرژی توان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و صنعت ایران ، سازمان توسعه منابع انرژی توان


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 تیر 1403


ارسال اصل مقالات:  16 خرداد 1403
📆 3 اردیبهشت 1403 - ۰۹:۴۸

شانزدهمین سمینار بین­ المللی علوم و تکنولوژی پلیمر (ISPST 2024)، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله شانزدهمین سمینار بین­ المللی علوم و تکنولوژی پلیمر (ISPST 2024)، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی سهند

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی سهند


تاريخ برگزاری همایش: 17 الی 19 شهریور 1403


ارسال چکیده مقالات: 10 تیر 1403
📆 20 فروردین 1403 - ۱۶:۳۰

هجدهمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی (ICBMB 2024)، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هجدهمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی (ICBMB 2024)، آبان ۱۴۰۳، انجمن بیوشیمی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن بیوشیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 2 الی 4 آبان 1403


ارسال اصل مقالات: 30 تیر 1403
📆 19 اسفند 1402 - ۲۱:۰۱

بیست و چهارمین همایش ملی مهندسی سطح و سومین همایش آنالیز تخریب و تخمین عمر، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و چهارمین همایش ملی مهندسی سطح و سومین همایش آنالیز تخریب و تخمین عمر، اردیبهشت ۱۴۰۳، انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران، پژوهشگاه نیرو

برگزار کننده همایش: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران، پژوهشگاه نیرو


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  20 فروردین 1403
📆 7 اسفند 1402 - ۰۹:۲۶

بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳، پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 24 الی 26 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  17 فروردین 1403
📆 17 دی 1402 - ۱۱:۰۸

پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 اردیبهشت 1403


ارسال چکیده مقالات: 5 اردیبهشت 1403
📆 16 دی 1402 - ۱۲:۵۶