بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » علوم انسانی » علوم تربیتی و آموزشی

همایش ها و کنفرانس های علوم تربیتی و آموزشی

اولین همایش ملی خورشید ولایت، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی خورشید ولایت، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه ولایت

برگزار کننده همایش: دانشگاه ولایت


تاريخ برگزاری همایش: 5 آبان 1403


ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 1403
ارسال اصل مقالات: 15 مهر 1403
📆 21 خرداد 1403 - ۱۱:۳۷

همایش ملی کاربرد ابزار و فن آوری های نوین در آموزش زبان انگلیسی، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله همایش ملی کاربرد ابزار و فن آوری های نوین در آموزش زبان انگلیسی، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار


تاريخ برگزاری همایش: 23 آبان 1403


ارسال اصل مقالات: 30 مهر 1403
📆 13 خرداد 1403 - ۱۴:۳۹

نخستین همایش بین المللی و دومین همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید با تاکید بر هویت و امید، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله نخستین همایش بین المللی و دومین همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید با تاکید بر هویت و امید، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران


تاريخ برگزاری همایش: 25 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 13 مرداد 1403
📆 20 اردیبهشت 1403 - ۱۶:۳۱

اولین همایش ملی هوش مصنوعی در آموزش و یادگیری، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی هوش مصنوعی در آموزش و یادگیری، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه علامه طباطبائی ، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ، دانشگاه علم و صنعت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی ، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ، دانشگاه علم و صنعت


تاريخ برگزاری همایش: 18 مهر 1403


ارسال اصل مقالات:  30 تیر 1403
📆 16 اردیبهشت 1403 - ۱۸:۳۲

اولین همایش ملی نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی در تحول نظام آموزش عالی با تاکید بر دانشگاه حکمت بنیان و تمدن ساز، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی در تحول نظام آموزش عالی با تاکید بر دانشگاه حکمت بنیان و تمدن ساز، خرداد ۱۴۰۳، دفتر آموزش عالی غیردولتی ، اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی ، دانشگاه علم و فرهنگ ، موسسه آموزش عالی غیردولتی آفاق

برگزار کننده همایش: دفتر آموزش عالی غیردولتی ، اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی ، دانشگاه علم و فرهنگ ، موسسه آموزش عالی غیردولتی آفاق


تاريخ برگزاری همایش: 22 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  8 خرداد 1403
📆 4 اردیبهشت 1403 - ۱۲:۰۷

سومین همایش ملی تربیت، حکمت و حکمرانی، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سومین همایش ملی تربیت، حکمت و حکمرانی، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)


تاريخ برگزاری همایش:  3 تیر 1403


ارسال اصل مقالات:  3 خرداد 1403
📆 16 اسفند 1402 - ۲۰:۴۰

نخستین همایش ملی سنجش کلاسی: چالش‌ها، دستاوردها و فرصت‌های تضمین کیفیت در آموزش و پرورش، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی سنجش کلاسی: چالش‌ها، دستاوردها و فرصت‌های تضمین کیفیت در آموزش و پرورش، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری وزارت آموزش و پرورش

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری وزارت آموزش و پرورش


تاريخ برگزاری همایش:  19 و 20 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  6 اردیبهشت 1403
📆 14 اسفند 1402 - ۱۲:۴۰

اولین همایش ملی تربیت تمام ساحتی (معلم و سند تحول بنیادین)، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی تربیت تمام ساحتی (معلم و سند تحول بنیادین)، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان ، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان ، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان


تاريخ برگزاری همایش:  4 تیر 1403


ارسال اصل مقالات:  20 خرداد 1403
📆 1 اسفند 1402 - ۱۰:۱۰

چهارمین همایش ملی فناوری آموزشی: «آموزش هوشمند؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و دستاوردها»، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی فناوری آموزشی: «آموزش هوشمند؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و دستاوردها»، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه بوعلی سینا ، انجمن فناوری آموزشی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه بوعلی سینا ، انجمن فناوری آموزشی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 1403
📆 28 بهمن 1402 - ۲۰:۳۲

دومین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی قائنات

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی قائنات


تاريخ برگزاری همایش:  10 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  8 خرداد 1403
📆 16 بهمن 1402 - ۱۵:۳۵