بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » علوم پایه » دامپزشکی

همایش ها و کنفرانس های دامپزشکی

بیست و یکمین کنگره دامپزشکی ایران (با امتیاز بازآموزی)، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنگره دامپزشکی ایران (با امتیاز بازآموزی)، اردیبهشت ۱۴۰۳، جامعه دامپزشکان ایران

برگزار کننده همایش: جامعه دامپزشکان ایران


تاريخ برگزاری همایش: 11 الی 13 اردیبهشت 1403


ارسال چکیده مقالات: 1 دی 1402
📆 14 آذر 1402 - ۰۹:۴۷

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه الزهرا (س) ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه الزهرا (س) ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 شهریور 1402


ارسال چکیده مقالات: 10 شهریور 1402
📆 27 تیر 1402 - ۱۹:۴۳

نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریا پایه، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریا پایه، بهمن ۱۴۰۲، پژوهشکده هرمز دانشگاه هرمزگان

برگزار کننده همایش: پژوهشکده هرمز دانشگاه هرمزگان


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 23 آذر 1402
ارسال اصل مقالات: 10 دی 1402
📆 18 اردیبهشت 1402 - ۱۸:۲۷

دومین همایش ملی بیماری‌های انگلی دام و انگل‌های مشترک انسان و حیوان، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش ملی بیماری‌های انگلی دام و انگل‌های مشترک انسان و حیوان، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه تبریز

برگزار کننده همایش: دانشگاه تبریز


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 1402
📆 13 اردیبهشت 1402 - ۰۸:۵۴

همایش فناوری های خوراک در طیور، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش فناوری های خوراک در طیور، خرداد ۱۴۰۲، دانشگاه ارومیه - گروه علوم دامی

برگزار کننده همایش: دانشگاه ارومیه - گروه علوم دامی


تاريخ برگزاری همایش: 3 و 4 خرداد 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 اردیبهشت 1402
ارسال اصل مقالات:  15 اردیبهشت 1402
📆 16 فروردین 1402 - ۰۸:۵۹

همایش ملی پیشرفت ها و چشم اندازهای آینده در آبزی پروری و شیلات، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش ملی پیشرفت ها و چشم اندازهای آینده در آبزی پروری و شیلات، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست


تاريخ برگزاری همایش: 1 و 2 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات: 15 تیر 1402
📆 12 دی 1401 - ۱۰:۰۱

اولین همایش ملی تولید مثل و نوزادان در دامپزشکی، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی تولید مثل و نوزادان در دامپزشکی، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه شهرکرد

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهرکرد


تاريخ برگزاری همایش: 13 و 14 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات:  4 اردیبهشت 1402
📆 24 آبان 1401 - ۱۰:۰۳

سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه بیرجند

برگزار کننده همایش: دانشگاه بیرجند


تاريخ برگزاری همایش: 26 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  7 بهمن 1401
📆 30 تیر 1401 - ۰۹:۴۲

سومین کنگره ملی غذای حلال، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین کنگره ملی غذای حلال، مهر ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران


تاريخ برگزاری همایش:  16 آبان 1401


ارسال اصل مقالات:  15 مهر 1401
📆 18 تیر 1401 - ۱۰:۴۲

دومین همایش ملی و اولین همایش بین‌المللی پرورش زنبور عسل، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین همایش ملی و اولین همایش بین‌المللی پرورش زنبور عسل، مهر ۱۴۰۱، دانشگاه تبريز

برگزار کننده همایش: دانشگاه تبريز


تاريخ برگزاری همایش:  24 و 25 آبان 1401


ارسال اصل مقالات:  30 مهر 1401
📆 23 خرداد 1401 - ۱۶:۵۹