بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » علوم پایه » دامپزشکی

همایش ها و کنفرانس های دامپزشکی

دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی، شهریور ۱۴۰۳

first-international-congress-of-veterinary-medicinal-plants-traditional-medicine

برگزار کننده همایش: دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل


تاريخ برگزاری همایش: 15 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403
📆 22 اردیبهشت 1403 - ۱۷:۵۵

دومین کنگره ملی عفونت و ایمنی (I&I)، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین کنگره ملی عفونت و ایمنی (I&I)، مهر ۱۴۰۳، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

برگزار کننده همایش: دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 مهر 1403


ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 1403
📆 16 اردیبهشت 1403 - ۱۱:۴۳

چهارمین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۱۴۰۳، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

برگزار کننده همایش: سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 شهریور 1403


ارسال چکیده مقالات: 13 خرداد 1403
📆 13 اردیبهشت 1403 - ۱۶:۰۱

یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳، پژوهشکده مطالعات مکران دانشگاه هرمزگان ، انجمن ماهی شناسی ایران

برگزار کننده همایش: پژوهشکده مطالعات مکران دانشگاه هرمزگان ، انجمن ماهی شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 1403
📆 13 اسفند 1402 - ۱۱:۱۷

اولین کنگره بین المللی گیاهان دارویی و طب سنتی دامپزشکی، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین کنگره بین المللی گیاهان دارویی و طب سنتی دامپزشکی، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه ارومیه

برگزار کننده همایش: دانشگاه ارومیه ، انجمن علمی گیاهان دارویی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 30 مهر و 1 آبان 1403


ارسال اصل مقالات: 15 تیر 1403
📆 24 بهمن 1402 - ۱۲:۴۳

سومین کنگره بین المللی مدیریت بهداشت و بیماری های آبزیان، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی مدیریت بهداشت و بیماری های آبزیان، اردیبهشت ۱۴۰۳، سازمان نظام دامپزشکی ایران ، دانشگاه شهرکرد

برگزار کننده همایش: سازمان نظام دامپزشکی ایران ، دانشگاه شهرکرد


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 اردیبهشت 1403


ارسال چکیده مقالات: 15 فروردین 1403
📆 19 دی 1402 - ۲۱:۱۱

بیست و یکمین کنگره دامپزشکی ایران (با امتیاز بازآموزی)، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنگره دامپزشکی ایران (با امتیاز بازآموزی)، اردیبهشت ۱۴۰۳، جامعه دامپزشکان ایران

برگزار کننده همایش: جامعه دامپزشکان ایران


تاريخ برگزاری همایش: 11 الی 13 اردیبهشت 1403


ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 1402
📆 14 آذر 1402 - ۰۹:۴۷

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه الزهرا (س) ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه الزهرا (س) ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 شهریور 1402


ارسال چکیده مقالات: 10 شهریور 1402
📆 27 تیر 1402 - ۱۹:۴۳

نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریا پایه، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریا پایه، بهمن ۱۴۰۲، پژوهشکده هرمز دانشگاه هرمزگان

برگزار کننده همایش: پژوهشکده هرمز دانشگاه هرمزگان


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 10 بهمن 1402
ارسال اصل مقالات:  10 بهمن 1402
📆 18 اردیبهشت 1402 - ۱۸:۲۷

دومین همایش ملی بیماری‌های انگلی دام و انگل‌های مشترک انسان و حیوان، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش ملی بیماری‌های انگلی دام و انگل‌های مشترک انسان و حیوان، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه تبریز

برگزار کننده همایش: دانشگاه تبریز


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 1402
📆 13 اردیبهشت 1402 - ۰۸:۵۴