بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » علوم انسانی » تاریخ، گردشگری

همایش ها و کنفرانس های تاریخ، گردشگری

اولین همایش ملی تاریخ اقتصادی و مدیریت شهری ایران از صفویه تا کنون، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی تاریخ اقتصادی و مدیریت شهری ایران از صفویه تا کنون، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه بیرجند

برگزار کننده همایش: دانشگاه بیرجند


تاريخ برگزاری همایش: 8 آبان 1403


ارسال اصل مقالات: 30 مرداد 1403
📆 19 تیر 1403 - ۱۱:۴۲

اولین همایش ملی خورشید ولایت، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی خورشید ولایت، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه ولایت

برگزار کننده همایش: دانشگاه ولایت


تاريخ برگزاری همایش: 5 آبان 1403


ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 1403
ارسال اصل مقالات: 15 مهر 1403
📆 21 خرداد 1403 - ۱۱:۳۷

همایش نهضت علویان، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله همایش نهضت علویان، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 14 آبان 1403


ارسال چکیده مقالات: 30 تیر 1403
ارسال اصل مقالات: 30 شهریور 1403
📆 11 اردیبهشت 1403 - ۰۹:۵۹

دهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، شهریور ۱۴۰۳، دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه شیراز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه مراغه، انجمن مهندسی رودخانه ایران و سایر دانشگاه های برجسته کشور

برگزار کننده همایش: دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه شیراز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه مراغه، انجمن مهندسی رودخانه ایران و سایر دانشگاه های برجسته کشور


تاريخ برگزاری همایش: 27 الی 29 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات:  25 مرداد 1403
📆 1 اردیبهشت 1403 - ۰۹:۵۸

همایش ملی ابن فارس (احمد بن فارس زهراوی کرسف)، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله همایش ملی ابن فارس (احمد بن فارس زهراوی کرسف)، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان


تاريخ برگزاری همایش:  11 و 12 مهر 1403


ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 1403
📆 7 فروردین 1403 - ۱۵:۲۱

هشتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هشتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، شهریور ۱۴۰۳، دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه یاسوج، دانشگاه شیراز، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان و سایر دانشگاه های برجسته کشور

برگزار کننده همایش: دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه یاسوج، دانشگاه شیراز، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان و سایر دانشگاه های برجسته کشور


تاريخ برگزاری همایش: 19 الی 21 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات:  4 مرداد 1403
📆 20 اسفند 1402 - ۱۲:۳۸

سیزدهـمین هـمایش دو سالانه حـفاظت و مـرمـت اشیاء تاریخی- فرهنگی و آرایه­‌های معماری، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سیزدهـمین هـمایش دو سالانه حـفاظت و مـرمـت اشیاء تاریخی- فرهنگی و آرایه­‌های معماری، اردیبهشت ۱۴۰۳، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی ـ فرهنگی ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

برگزار کننده همایش: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی ـ فرهنگی ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز


تاريخ برگزاری همایش: 30 و 31 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 1403
📆 10 اسفند 1402 - ۱۱:۴۴

نخستین همایش ملی دو سالانه مطالعات فرش ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی دو سالانه مطالعات فرش ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده صنايع دستی - گروه فرش

برگزار کننده همایش: دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده صنايع دستی - گروه فرش


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 1403
📆 26 بهمن 1402 - ۱۵:۰۸

اولین همایش بین المللی صنعت گردشگری، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی صنعت گردشگری، مهر ۱۴۰۳، دانشکده گردشگری دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشکده گردشگری دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 8 الی 10 مهر 1403


ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 1403
📆 12 بهمن 1402 - ۱۲:۱۱

دومین همایش بین المللی بادگیر، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی بادگیر، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه یزد

برگزار کننده همایش: دانشگاه یزد


تاريخ برگزاری همایش:  8 و 9 آبان 1403


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 1403
📆 24 دی 1402 - ۱۳:۴۶