بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های خرداد 1403

همایش ها و کنفرانس های خرداد 1403

هفتمین کنگره ملی آنالیز داده ها در علوم انسانی و مدیریت، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هفتمین کنگره ملی آنالیز داده ها در علوم انسانی و مدیریت، خرداد ۱۴۰۳، موسسه آموزش عالی ادیبان

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی ادیبان


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  25 خرداد 1403
📆 10 اردیبهشت 1403 - ۱۳:۳۱

هشتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، خرداد ۱۴۰۳، موسسه آموزش عالی ادیبان

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی ادیبان


تاريخ برگزاری همایش: 30 و 31 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات: 26 خرداد 1403
📆 10 اردیبهشت 1403 - ۱۲:۳۹

اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، خرداد ۱۴۰۳، دانشگاه ارومیه ، موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

برگزار کننده همایش: دانشگاه ارومیه ، موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی


تاريخ برگزاری همایش:  10 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  16 اردیبهشت 1403
📆 4 اردیبهشت 1403 - ۱۱:۰۲

اولین کنگره طب ایرانی (با امتیاز بازآموزی)، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین کنگره طب ایرانی (با امتیاز بازآموزی)، خرداد ۱۴۰۳، انجمن علمی طب سنتی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی طب سنتی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 9 تا 11 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 1403
📆 19 فروردین 1403 - ۱۰:۰۸

کنفرانس بین المللی محیط زیست تالاب های بین المللی هامون، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی محیط زیست تالاب های بین المللی هامون، خرداد ۱۴۰۳، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران ، دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو

برگزار کننده همایش: دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران ، دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  25 اردیبهشت 1403
📆 18 فروردین 1403 - ۱۷:۱۳

سومین همایش ملی حکمت و حکمرانی، هنر و رسانه، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سومین همایش ملی حکمت و حکمرانی، هنر و رسانه، خرداد ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد


تاريخ برگزاری همایش:  31 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  30 اردیبهشت 1403
📆 16 فروردین 1403 - ۱۰:۵۶

اولین همایش مدیریت منابع انسانی پایدار، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش مدیریت منابع انسانی پایدار، خرداد ۱۴۰۳، دانشکده مدیریت دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشکده مدیریت دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 7 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  15 اردیبهشت 1403
📆 11 فروردین 1403 - ۱۵:۲۹

دوازدهمین کنگره کشوری سوختگی (با امتیاز بازآموزی)، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دوازدهمین کنگره کشوری سوختگی (با امتیاز بازآموزی)، خرداد ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی گیلان


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 خرداد 1403


ارسال چکیده مقالات: 15 فروردین 1403
📆 9 فروردین 1403 - ۱۲:۱۱

دومین کنفرانس بین‌المللی مطالعات هند، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین‌المللی مطالعات هند، خرداد ۱۴۰۳، دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش:  5 خرداد 1403


ارسال چکیده مقالات: 31 فروردین 1403
📆 12 اسفند 1402 - ۱۶:۴۹

اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت کسب و کار در دنیای دیجیتال، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت کسب و کار در دنیای دیجیتال، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی قائنات

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی قائنات


تاريخ برگزاری همایش:  10 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  8 خرداد 1403
📆 9 اسفند 1402 - ۱۰:۱۵