بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه شهید باهنر کرمان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه شهید باهنر کرمان

سومین کنفرانس ملی به کار گیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی به کار گیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات: 28 بهمن 1402
📆 11 آذر 1402 - ۲۲:۳۷

چهارمین همایش ملی ورزش و سلامت عمومی، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی ورزش و سلامت عمومی، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی


تاريخ برگزاری همایش: 11 و 12 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 28 دی 1402
📆 5 مهر 1402 - ۱۱:۲۰

هفدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هفدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی- بخش علوم تربیتی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی- بخش علوم تربیتی


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 اردیبهشت 1403


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 1402
ارسال اصل مقالات:  15 فروردین 1403
📆 1 مهر 1402 - ۱۳:۰۵

اولین همایش ملی به نژادی گیاهان دارویی، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی به نژادی گیاهان دارویی، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 1402
📆 3 مرداد 1402 - ۲۱:۲۱

دومین همایش ملی سیاست خارجی ایران، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش ملی سیاست خارجی ایران، دی ۱۴۰۲، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان


تاريخ برگزاری همایش: 6 دی 1402


ارسال چکیده مقالات: 20 شهریور 1402
ارسال اصل مقالات: 25 آذر 1402
📆 2 مرداد 1402 - ۱۴:۲۶

شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی - بخش مهندسی آب

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی - بخش مهندسی آب


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  20 شهریور 1402
📆 31 اردیبهشت 1402 - ۱۱:۲۸

هجدهمین گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هجدهمین گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی


تاريخ برگزاری همایش: 23 الی 28 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  30 آبان 1402
📆 30 فروردین 1402 - ۰۹:۰۶

دومین کنفرانس ملی به کارگیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی به کارگیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن مهندسی شیمی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن مهندسی شیمی


تاريخ برگزاری همایش: 26 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1401
📆 21 دی 1401 - ۱۷:۵۴

سومین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی، اردیبهشت ۱۴۰۲، گروه جغرافیای دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده همایش: گروه جغرافیای دانشگاه شهید باهنر کرمان


تاريخ برگزاری همایش:  17 و 18 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  10 آبان 1402
📆 16 آذر 1401 - ۱۸:۰۸

دومین کنفرانس ارزیابی علم: خط‌مشی‌های علم، فناوری و نوآوری اثربخش، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ارزیابی علم: خط‌مشی‌های علم، فناوری و نوآوری اثربخش، اردیبهشت ۱۴۰۲، گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان و تربیت مدرس

برگزار کننده همایش: گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان و تربیت مدرس


تاريخ برگزاری همایش: 14 اردیبهشت 1402


ارسال چکیده مقالات: 20 دی 1401
ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 1402
📆 1 شهریور 1401 - ۱۰:۳۸