بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » فنی و مهندسی » عمران، معماری و شهرسازی » اولین همایش هنر، معماری و شهرسازی اسلامی، اردیبهشت ۹۶

اولین همایش هنر، معماری و شهرسازی اسلامی، اردیبهشت ۹۶

منتشر شده در مورخ: 1395/12/17 ساعت: ۱۹:۴۰         بازدید از این همایش: 4,428 بازدید

اطلاعات برگزاری همایش
فراخوان مقاله اولین همایش هنر، معماری و شهرسازی اسلامی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
        

به گزارش پایگاه خبری کنفرانس یاب و به نقل از سایت رسمی کنفرانس، "اولین همایش هنر، معماری و شهرسازی اسلامی، اردیبهشت ۹۶" در تاریخ 14 اردیبهشت 1396 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در شهر تبریز - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز برگزار می گردد.

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


امکان ارسال مقاله: بله

مکان برگزاری: تبریز -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

حوزه های تحت پوشش:   عمران، معماری و شهرسازی  •  هنرتاریخ های مهم

تاريخ برگزاری همایش: 14 اردیبهشت 1396آخرين مهلت ارسال چکیده مقالات: 30 فروردین 96

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات: 30 فروردین 96

اطلاعات تماس

تلفن تماس با دبيرخانه: 31966101-041

وب سایت: پایگاه رسمی کنفرانس

ایمیل: aau@iaut.ac.ir

محورهای همایش

محورهای اصلی کنفرانس:

 • هنر اسلامی
 • معماری اسلامی
 • شهرسازی اسلامی
 • مباحث میان رشته ای مرتبط

موضوعات پیشنهادی برای مقالات کنفرانس هنر و معماری و شهرسازی اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز:

 • هنر اسلامی
 • معماری اسلامی
 • شهرسازی اسلامی
 • هنر ایرانی – اسلامی
 • معماری ایرانی- اسلامی
 • شهرسازی ایرانی- اسلامی
 • تعریف و بازتعریف هنر اسلامی
 • تعریف و بازتعریف معماری اسلامی
 • تعریف و بازتعریف شهرسازی اسلامی
 • تعریف و بازتعریف شهر اسلامی
 • هنر در قران کریم
 • معماری در قران کریم
 • شهرسازی در قران کریم
 • شهر در قرآن کریم
 • هنر در روایات مذهبی و متون اسلامی
 • معماری در روایات مذهبی و متون اسلامی
 • شهرسازی در روایات مذهبی و متون اسلامی
 • شهر در روایات مذهبی و متون اسلامی
 • حکمت هنر اسلامی
 • حکمت معماری اسلامی
 • حکمت شهرسازی اسلامی
 • توجه به نسبت میان هنر ، معماری و شهرسازی با محیط اسلامی
 • تاثیرات اندیشه اسلامی بر هنر و معماری و شهرسازی اسلامی در طول زمان
 • ارتقاء و گسترش مرزهای دانش با هدف رسیدن به خود کفایی در حوزه مبانی فکری هنر و معماری و شهرسازی اسلامی
 • حفظ و گسترش و باز آفرینی هنر و میراث فرهنگی ایرانی اسلامی
 • حفظ و گسترش و باز آفرینی معماری و میراث فرهنگی ایرانی اسلامی
 • حفظ و گسترش و باز آفرینی شهرسازی و میراث فرهنگی ایرانی اسلامی
 • ارتقاء خلاقیت هنری و معماری و شهرسازی و ایجاد بسترهای لازم در جهت رسیدن به ابداع و نوآوری و رشد و شکوفایی استعدادهای کشور در حوزه های اسلامی ایرانی
 • شناخت و اهمیت اندیشه های ایرانی اسلامی در حوزه های هنر و معماری و شهرسازی با تاکید بر احیاء، حفظ و معرفی آنها
 • آموزش هنر و معماری و شهرسازی اسلامی در کشور
 • تعیین و تعیّن مکانت و جایگاه ارزشی هنر و معماری و شهرسازی اسلامی در تعالی و ارتقاء فرهنگی کشور
 • آسیب شناسی جایگاه و مسائل هنر، معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی در نظام فرهنگی و ساختاری کشور و لزوم ارائه راهکارهای موثر برای ارتقای نظام و فرهنگ هنری ، معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی
 • ارتقاء دانش و بینش هنری و نگرش زیبایی شناختی و تاثیر آن در هنر ایرانی با معیارهای اسلامی
 • ارتقاء دانش و بینش معماری و نگرش زیبایی شناختی و تاثیر آن در معماری ایرانی با معیارهای اسلامی
 • ارتقاء بینش و دانش شهرسازی و نگرش زیبایی شناختی و تاثیر آن در شهرسازی ایرانی با معیارهای اسلامی
 • تعیین مختصات و الزامات هنر و معماری و شهرسازی در فرآیند جهانی شدن با توجه به مفاهیم ایرانی اسلامی
 • شناخت، نقد و ارزیابی هنر و معماری و شهرسازی معاصر ایران با رویکرد به اندیشه های اسلامی
 • نقش و جایگاه هنر، معماری و شهرسازی اسلامی در ارتقاء و تعالی فرهنگ جامعه
 • نقش هنر، معماری و شهر سازی اسلامی در تحقق زندگی منطبق بر اصول و بنیادهای زیست محیطی
 • هنر اسلامی و توسعه پایدار
 • معماری اسلامی و توسعه پایدار
 • شهرسازی اسلامی و توسعه پایدار
 • تحلیل و بررسی آثار هنری اسلامی
 • تحلیل و بررسی آثار معماری اسلامی
 • تحلیل و بررسی آثار شهرسازی اسلامی
 • معرفی آثار هنری اسلامی
 • معرفی آثار معماری اسلامی
 • معرفی آثار شهرسازی اسلامی
 • انجام مطالعات دیرین شناسی با هدف بازسازی شرایط هنری و معماری و شهرسازی اسلامی در گذشته
 • معماری و شهرسازی اسلامی و کاهش خطرات و آسیب های زلزله
 • معماری و شهرسازی اسلامی و کاهش مصرف انرژی
 • معماری و شهرسازی اسلامی و کاهش مصرف آب
 • معماری و شهرسازی اسلامی و کاهش آلودگی ها
 • معماری و شهرسازی اسلامی و پدافند غیر عامل
 • ارزیابی طرح های توسعه شهری بر اساس معیارهای اسلامی
 • پژوهش در خصوص نقد و ارزیابی طرح ها و اقدامات توسعه شهری بر اساس اندیشه های اسلامی
 • تدوین مکانیزم های اجرا و تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران براساس اندیشه های اسلامی
 • ارائه‏ ی راهکارهایی برای بره گیری از هنر و معماری و شهرسازی اسلامی در مکان‏های عمومی
 • پژوهش در سبک ها و مکاتب هنر، معماری و شهرسازی اسلامی ایران
 • تبیین کیفیت ارتقا و مکانت هنرهای دینی و ملی ایران با توجه به ارزشهای اسلامی
 • تدوین و تالیف دانشنامه جامع هنرهای ایرانی اسلامی
 • تدوین و تالیف دانشنامه جامع معماری ایرانی اسلامی
 • تدوین و تالیف دانشنامه جامع شهرهای ایرانی اسلامی
 • تدوین و تالیف دانشنامه جامع معماری و شهرسازی ایرانی
 • بررسی ساختار مطلوب هنری و معماری برای کلان شهرهای ایران براساس اندیشه اسلامی
 • نقش فضای دیجیتال و سایبر در هنر و معماری و شهرسازی اسلامی
 • نقش IT در هنر اسلامی معاصر
 • نقش IT در معماری اسلامی معاصر
 • نقش IT در شهرسازی اسلامی معاصر
 • هنر اسلامی معاصر
 • معماری اسلامی معاصر
 • شهرسازی اسلامی معاصر
 • شهر اسلامی معاصر
 • مبانی نظری هنر اسلامی
 • مبانی نظری معماری اسلامی
 • مبانی نظری شهر اسلامی
 • مبانی نظری شهرسازی اسلامی
 • مدیریت شهری براساس تعالیم اسلامی
 • طراحی شهری براساس تعالیم اسلامی
 • برنامه ریزی شهری براساس تعالیم اسلامی
 • هنر شهری براساس تعالیم اسلامی
 • طراحی معماری براساس تعالیم اسلامی
 • طراحی هنری براساس تعالیم اسلامی
 • نقد و بررسی معماری معاصر براساس اندیشه های اسلامی
 • نقد و بررسی شهرسازی معاصر براساس اندیشه های اسلامی
 • نقد و بررسی هنر معاصر براساس اندیشه های اسلامی
 • تحقیق در باب مبانی دینی و ملی هنر اسلامی ایرانی
 • شناخت دقیق نسبت میان هویت، هنر و صناعت در عرصه هنرها و مواریث ملی ایران
 • ترسیم گاه نگاری ایران از آغاز تا عصر حاضر بر اساس موازین مطلق و نسبی
 • انجام مطالعات هنری ، معماری و باستان شناسی در کشورهای حوزه ایران فرهنگی
 • مطالعه تاریخ معماری و شهرسازی و هنر اجتماعی ایران اسلامی
 • مطالعه معماری، سازه و ساختار شهر های ایران در دوران اسلامی
 • مرمت آثار هنری اسلامی
 • مرمت آثار معماری اسلامی
 • مرمت شهری آثار عهد اسلامی
 • مرمت بافتهای تاریخی عهد اسلامی
 • گردشگری و معماری اسلامی
 • گردشگری و هنر اسلامی
 • گردشگری و شهر اسلامی
 • گردشگری و هنر اسلامی ایران
 • گردشگری و معماری اسلامی ایران
 • گردشگری و شهرسازی اسلامی ایران
 • مطالعات نظری و کاربردی در باب هنرها مختلف حیطه تمدن اسلامی
 • تحقق و پژوهش در هنر فرش ایرانی اسلامی
 • ارائه‏ ی راهکارهایی برای تداوم‏ بخشیدن به خلاقیتِ هنری و معماری در فرهنگ‏های هنری مناطق مختلف کشور
 • ارائه‏ ی راهکارهای جدید برای آموزش هنر اسلامی
 • فلسفه هنر اسلامی
 • فلسفه معماری اسلامی
 • فلسفه شهر اسلامی
 • فلسفه شهرسازی اسلامی
 • هنر اسلامی و روانشناسی
 • معماری اسلامی و روانشناسی
 • شهرسازی اسلامی و روانشناسی
 • شهر اسلامی و روانشناسی
 • تاملات فلسفی و روان شناختی در تبیین و تحقیق خلاقیت هنری اسلامی
 • تاملات فلسفی و روان شناختی در تبیین و تحقیق معماری اسلامی
 • تاملات فلسفی و روان شناختی در تبیین و تحقیق خلاقیت شهرسازی اسلامی
 • هنر اسلامی و انسان معاصر
 • معماری اسلامی و انسان معاصر
 • شهرسازی اسلامی و انسان معاصر
 • شهر اسلامی و انسان معاصر
 • تبیین جایگاه دانش آموختگان هنری و معماری و شهرسازی در خلق هویت اسلامی
 • زمینه های ارتقاء خلاقیت ها در نوآوری و رشد استعدادها در هنر، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
 • آموزش معاصر هنر با تاکید بر آموزش های موضوع محور اسلامی
 • کشف امکانات تازه‏‏ برای خلق هنرها در چارچوب نظام هنری ایرانی اسلامی با استفاد از شیوه‏ های قدیم خلق هنر
 • کشف امکانات تازه‏‏ برای خلق معماری در چارچوب نظام فکری ایرانی اسلامی با استفاد از شیوه‏ های قدیم خلق معماری
 • تحقیق در باب نسبت میان هنر، معماری، شهرسازی، فرهنگ و هویت اسلامی
 • تدوین و تالیف دانشنامه جامع مواریث هنری و معماری ایران اسلامی
 • تحقیق و پژوهش در جهت بهبود و ارتقای کیفیت هنرهایی که ایران بواسطه آنها در جهان شناخته می شود
 • تحقیق در باب روشهای جهانی شدن ارزشهای هنری ایرانی اسلامی
 • تحقیق در باب روشهای جهانی شدن ارزشهای معماری ایرانی اسلامی
 • تحقیق در باب روشهای جهانی شدن ارزشهای شهرسازی ایرانی اسلامی
 • تبیین حکمت و فلسفه هنر و معماری در اندیشه اسلامی- ایرانی
 • تبیین مکاتب زیبایی شناختی به ویژه زیبایی شناسی در اندیشه اسلامی
 • اخلاق در هنر اسلامی
 • اخلاق در معماری اسلامی
 • اخلاق در شهرسازی اسلامی
 • اخلاق در شهر اسلامی
 • اخلاق در هنر، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
 • زیبایی شناسی هنر اسلامی
 • زیبایی شناسی معماری اسلامی
 • زیبایی شناسی شهرسازی اسلامی
 • زیبایی شناسی شهر اسلامی
 • مباحث میان رشته ای هنر اسلامی
 • مباحث میان رشته ای معماری اسلامی
 • مباحث میان رشته ای شهرسازی اسلامی
 • مباحث میان رشته ای شهر اسلامی
 • ‏رویکردِ بینارشته ‏ای در ابعاد مختلف هنری و معماری و شهرسازی اسلامی
 • تزیینات هنر اسلامی
 • نقوش هنر اسلامی
 • تزیینات معماری اسلامی
 • آثار شاخص هنری اسلامی
 • آثار شاخص معماری اسلامی
 • آثار شاخص شهر اسلامی
 • آثار شاخص شهرسازی اسلامی
 • قوانین در حیطه هنر اسلامی
 • قوانین در حیطه معماری اسلامی
 • قوانین در حیطه شهر اسلامی
 • قوانین در حیطه شهرسازی اسلامی
 • سبک زندگی و هنر اسلامی
 • سبک زندگی و معماری اسلامی
 • سبک زندگی و شهر اسلامی
 • سبک زندگی و شهرسازی اسلامی
 • سبک زندگی ایرانی و جایگاه هنر، معماری و شهرسازی اسلامی در آن
 • هنر و معماری و شهرسازی بومی ایران اسلامی
 • پژوهش در سبک ها و مکاتب هنر، معماری و شهرسازی ایران اسلامی
 • الزامات محتوایی و فرایندی هنر و معماری و شهرسازی اسلامی ایران با توجه به شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی ایران
 • نقاط قوت و ضعف آموزش هنر اسلامی در ایران پس از انقلاب اسلامی
 • نقاط قوت و ضعف آموزش معماری اسلامی در ایران پس از انقلاب اسلامی
 • نقاط قوت و ضعف آموزش شهرسازی اسلامی در ایران پس از انقلاب اسلامی
 • آموزش هنر اسلامی در دانشگاه های ایران
 • آموزش معماری اسلامی در دانشگاه های ایران
 • آموزش شهرسازی اسلامی در دانشگاه های ایران
 • تعیین شاخص های آموزشی و پژوهشی برای ارزیابی و سنجش هنر اسلامی
 • تعیین شاخص های آموزشی و پژوهشی برای ارزیابی و سنجش معماری اسلامی
 • تعیین شاخص های آموزشی و پژوهشی برای ارزیابی و سنجش شهر اسلامی
 • تعیین شاخص های آموزشی و پژوهشی برای ارزیابی و سنجش شهرسازی اسلامی
 • آسیب‏ شناسیِ نگاه‏های منفیِ عرفی‏ به هنر
 • آسیب شناسی هنر اسلامی ایران
 • آسیب شناسی معماری اسلامی ایران
 • آسیب شناسی شهرسازی اسلامی ایران
 • تحقیق در مفهوم زیبایی و مکاتب زیبایی شناختی اسلامی
 • هنرهای شهری و گرافیک محیطی و تاثیرات روحی و روانی آنها با اندیشه های اسلامی
 • تحقیق در قوانین و مقررات شهرسازی کشور با اندیشه های اسلامی
 • تحقیق در باب استعدادها و قابلیتهای جهانی هنر، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
 • بررسی آسیب ها و چالش های پیش روی کلان شهرهای ایران در عصر جهانی شدن با توجه به معیارهای اسلامی
 • تبیین و تحقیق مختصات و شاخصهای جهانی هنر، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
 • شناخت و نقد هنر اسلامی در ایران از منظر فلسفی، تاریخی و جامعه شناختی
 • راهکارهای ارتقا قدرت نقد و سواد بصری جامعه ایرانی در آثار هنری اسلامی
 • ارزیابی عملکرد جوامع های مختلف هنری در ایران به لحاظ اندیشه های اسلامی
 • ارزیابی عملکرد جوامع های مختلف معماری در ایران به لحاظ اندیشه های اسلامی
 • ارزیابی عملکرد جوامع های مختلف شهرسازی در ایران به لحاظ اندیشه های اسلامی
 • شناسایی عوامل و اثرات آسیبهای ناشی از عدم به کارگیری هویت اسلامی در آثار هنری کشورهای اسلامی
 • شناسایی عوامل و اثرات آسیبهای ناشی از عدم به کارگیری هویت اسلامی در آثار معماری کشورهای اسلامی
 • شناسایی عوامل و اثرات آسیبهای ناشی از عدم به کارگیری هویت اسلامی در آثار شهرسازی کشورهای اسلامی
 • ارزیابی ضوابط و مقررات طرح های شهرسازی به لحاظ مفاهیم و اندیشه های اسلامی
 • ارزیابی ضوابط و مقررات طرح های معماری به لحاظ مفاهیم و اندیشه های اسلامی
 • نقاط قوت و ضعف آموزش هنر در ایران پس از انقلاب اسلامی با تاکید بر جایگاه هویت اسلامی
 • نقاط قوت و ضعف آموزش معماری در ایران پس از انقلاب اسلامی با تاکید بر جایگاه هویت اسلامی
 • نقاط قوت و ضعف آموزش شهرسازی در ایران پس از انقلاب اسلامی با تاکید بر جایگاه هویت اسلامی
 • گونه شناسی روشهای ارزیابی برنامه ها و طرح های توسعه شهری با رویکرد به هویت اسلامی
 • رویه های تازه در طراحی معاصر ایران با جایگاه اندیشه های اسلامی در آن
 • نقد زیباشناسی زندگی روزمره در هنر معاصر با رویکردی به اندیشه های اسلامی
 • تبیین اصول نقد هنرهای ایرانی اسلامی
 • تبیین اصول نقد معماری ایرانی اسلامی
 • تبیین اصول نقد شهرهای ایرانی اسلامی
 • تبیین اصول نقد شهرسازی ایرانی اسلامی
 • نقد سبک یا دوره‏ ی خاصی از هنر ایرانی اسلامی، با رویکرد علمی، به ‏منظور استخراج ویژگی‏های سبکی و فنی مربوط
 • نقد سبک یا دوره‏ ی خاصی از معماری ایرانی اسلامی، با رویکرد علمی، به ‏منظور استخراج ویژگی‏های سبکی و فنی مربوط نقد سبک یا دوره‏ ی خاصی از شهرسازی ایرانی اسلامی، با رویکرد علمی، به ‏منظور استخراج ویژگی‏های سبکی و فنی مربوط
 • نظام کاربرد در معماری اسلامی
 • نظام کاربرد در شهرهای اسلامی
 • نظام کاربرد در هنر اسلامی
 • نظام کاربرد در شهرسازی اسلامی
 • شبیه سازی و مدل سازی معماری اسلامی
 • شبیه سازی و مدل سازی هنر اسلامی
 • شبیه سازی و مدل سازی شهرسازی اسلامی
 • شبیه سازی و مدل سازی شهر اسلامی
 • به کارگیری نرم افزارهای جدید در هنر اسلامی
 • به کارگیری نرم افزارهای جدید در معماری اسلامی
 • به کارگیری نرم افزارهای جدید در شهرسازی اسلامی
 • شاخصه های هنر اسلامی
 • شاخصه های معماری اسلامی
 • شاخصه های شهر اسلامی
 • شاخصه های شهرسازی اسلامی
 • مسکن در تمدن اسلامی
 • مسجد در تمدن اسلامی
 • بازار در تمدن اسلامی
 • معرفی تک بناهای خاص در تمدن اسلامی
 • معرفی هنرهای خاص مربوط به حیطه تمدنی اسلامی
 • معرفی شهرهای خاص در حیطه تمدن اسلامی
 • معماری بناهای مذهبی در تمدن اسلامی
 • معماری امام زاده ها در تمدن اسلامی
 • هنر در بناهای مذهبی تمدن اسلامی
 • تاثیر بناهای شاخص تمدن اسلامی در شهرسازی اسلامی
 • دیدگاههای اندیشمندان اسلامی در مورد هنر اسلامی
 • دیدگاههای اندیشمندان اسلامی در مورد معاری اسلامی
 • دیدگاههای اندیشمندان اسلامی در مورد شهرسازی اسلامی
 • دیدگاههای اندیشمندان مغرب زمین در مورد هنر اسلامی
 • دیدگاههای اندیشمندان مغرب زمین در مورد معماری اسلامی
 • دیدگاههای اندیشمندان مغرب زمین در مورد شهرسازی اسلامی
 • دیدگاههای اندیشمندان مغرب زمین در مورد شهر اسلامی
 • مقایسه هنر غرب و هنر اسلامی
 • مقایسه معماری غرب و معماری اسلامی
 • مقایسه شهرسازی غرب و شهرسازی اسلامی
 • مقایسه شهر غرب و شهر اسلامی
 • آرمانشهر در تمدن اسلامی
 • دیدگاههای اندیشمندان اسلامی در باب آرمانشهر
 • دیدگاههای اندیشمندان مغرب زمین در باب آرمانشهر اسلامی
 • آرمانشهر در قرآن کریم
 • آرمانشهر در متون اسلامی
 • نقوش در هنر اسلامی
 • خط در هنر اسلامی
 • خط در معماری اسلامی
 • معماری داخلی با توجه به هنر اسلامی
 • طراحی معماری با توجه به هنر اسلامی
 • نقش نگاه نو و ابداع در هنر اسلامی
 • نقش نگاه نو و ابداع در معماری اسلامی
 • نقش نگاه نو و ابداع در شهرسازی اسلامی
 • نقش نگاه نو و ابداع در هنر و معماری و شهرسازی در معرفی فرهنگ اسلامی به کشورهای غیراسلامی
 • نقش نوآوری و ابداع معماری مساجد در جذب جوانان جامعه به مکانهای مذهبی
 • بازخوانی رموز نهفته در هنر اسلامی
 • بازخوانی رموز نهفته در معماری اسلامی
 • بازخوانی رموز نهفته در شهر اسلامی
 • نوگرایی در هنر اسلامی معاصر
 • نوگرایی در معماری اسلامی معاصر
 • نحوه نگاه به مقوله سنت در هنر معاصر ایران
 • نحوه نگاه به مقوله سنت در هنر معاصر ایران
 • نحوه نگاه به مقوله سنت در شهر معاصر ایران
 • مدرنیته و سنت تعامل یا تقابل در هنر اسلامی
 • مدرنیته و سنت تعامل یا تقابل در معماری اسلامی
 • مدرنیته و سنت تعامل یا تقابل در شهر اسلامی
 • نوآوری در شناساندن هنر اسلامی
 • نوآوری در شناساندن معماری اسلامی
 • نوآوری در شناساندن شهر اسلامی
 • توحید در هنر اسلامی
 • توحید در معماری اسلامی
 • توحید در شهر اسلامی
 • بررسی روند تکاملی هنر سنتی ایران اسلامی
 • بررسی روند تکاملی معماری سنتی ایران اسلامی
 • بررسی روند تکاملی شهر سنتی ایران اسلامی
 • رموز زیبایی شناسی و معنی گرایی در هنر اسلامی
 • رموز زیبایی شناسی و معنی گرایی در معماری اسلامی
 • رموز زیبایی شناسی و معنی گرایی در شهر اسلامی
 • تاثیر هنر اسلامی در اعتلای فرهنگ اسلامی
 • تاثیر معماری اسلامی در اعتلای فرهنگ اسلامی
 • تاثیر شهر اسلامی در اعتلای فرهنگ اسلامی

پوستر کنفرانس

همایش (کنفرانس) عمران، معماری و شهرسازی هنر اردیبهشت 1396 ,همایش (کنفرانس) ایران تبریز


اطلاعات همایش برگرفته از وب سایت رسمی کنفرانس می باشد.
نویسنده: ص. م.