بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » دین و مذهب » دومین کنگره بین المللی علمی پژوهشی سیره اهل بیت (علیهم السلام) با محوریت سیره امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام)

دومین کنگره بین المللی علمی پژوهشی سیره اهل بیت (علیهم السلام) با محوریت سیره امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام)

سطح برگزاری: بین المللی         منتشر شده در مورخ: 1394/02/1 ساعت: ۱۲:۲۸         بازدید از این همایش: 9,083 بازدید

اطلاعات برگزاری همایش
فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی علمی پژوهشی سیره اهل بیت (علیهم السلام) با محوریت سیره امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام)
        

به گزارش پایگاه خبری کنفرانس یاب و به نقل از سایت رسمی کنفرانس، "دومین کنگره بین المللی علمی پژوهشی سیره اهل بیت (علیهم السلام) با محوریت سیره امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام)" در تاریخ  نیمه دوم 95 توسط برگزار می گردد.
امکان ارسال مقاله: بله

مکان برگزاری: قم 

حوزه های تحت پوشش:   دین و مذهبتاریخ های مهم

تاريخ برگزاری همایش:  نیمه دوم 95آخرين مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال مقاله به دومین کنگره بین المللی علمی پژوهشی سیره اهل بیت (علیهم السلام) با محوریت سیره امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام) تمدید شد
  31 اردیبهشت 95      17 خرداد 95

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 94      31 اردیبهشت 95      17 خرداد 95

اطلاعات تماس

تلفن تماس با دبيرخانه: 32945787-025

وب سایت: پایگاه رسمی کنفرانس

ایمیل: icsirah14@gmail.com

محورهای همایش

 • جایگاه قرآن در سیره امیر المومنین علی علیه السلام
 • اقتصاد و معیشت از منظر امام علی علیه السلام
 • سیره علوی ، فرهنگ و معاشرت
 • اخلاق و تربیت از دیدگاه امام علی علیه السلام
 • حاکمیت و سیاست در سیره امام علی علیه السلام
 • امام علی علیه السلام ، علم و عقلانیت
 • سیره علوی ، معنویت و عبادت
 • هنر و ادبیات در سیره علوی
 • و موضوعات مرتبط با محورهای کنگره
 • جایگاه قرآن در سیره امیر المومنین علی علیه السلام

١. اصول و مبانی قرآنی در سیره رفتاری امیرالمومنین علی علیه السلام (در حوزه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و غیره)

٢. تاثیر آموزه های قرآنی در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام

٣. تاثیر ادبی قرآن در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام

۴. انس با قرآن در سلوک عملی امیرالمومنین علی علیه السلام

۵. حفظ ، جمع و کتابت قرآن کریم در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

۶. تفسیر آیات قرآن کریم در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام

٧. بررسی مفاهیم قرآنی در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام

 • اقتصاد و معیشت از منظر امام علی علیه السلام

١. سلامت اقتصاد و شاخصه های اقتصاد آرمانی در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

٢. تدابیر اقتصادی و معیشتی و راه کارهای ارتقاء و توسعه اقتصادی در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

٣. اختلالات ، آسیب ها و راه های مبارزه با فساد اقتصادی در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

۴. رفتارهای اقتصادی مانند : قناعت ، ذخیره سازی ، وقف و غیره در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

۵. منابع اقتصادی ، مالیات و درآمد در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

۶. اقتصاد مقاومتی و راه کارهای آن ، نیازمندی ها و اولویت های اقتصادی در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

٧. اصل عدالت در اقتصاد و معیشت در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

 • سیره علوی ، فرهنگ و معاشرت

١. ارتباطات فرهنگی و اجتماعی با اقشار فرهیخته (نخبگان ، دانشمندان و غیره) در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

٢. جایگاه بانوان و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی آنان در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

٣. تعامل و معاشرت با خانواده (همسر و فرزندان) و بستگان در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

۴. تعامل با کارگزارن و مدیران جامعه اسلامی در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

۵. اهتمام و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر اجتماعی و فرهنگی در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

۶. آداب و رسوم اجتماعی و مبارزه با بدعت ها در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

٧. چگونگی برخورد با اصحاب و دشمنان در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

 • اخلاق و تربیت از دیدگاه امام علی علیه السلام

١. جلوه های تربیتی (تربیت دینی و مذهبی ، تربیت اخلاقی ، تربیت عاطفی ، تربیت عقلانی و تربیت سیاسی و اجتماعی) در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

٢. مبانی و اصول اخلاق و تربیت در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

٣. اخلاق کاربردی در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

۴. بررسی ، نقد و سنجش آراء و نظریات اخلاقی و تربیتی بر اساس سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

۵. راهبردها و راه کارهای اخلاقی و تربیتی در رشد و توسعه تمدنی جامعه اسلامی از سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

 • حاکمیت و سیاست در سیره امام علی علیه السلام

١. حاکمیت و سیاست داخلی در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

٢. اهداف و خط مشی حاکمیت در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

٣. مصلحت نظام و حاکمیت در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

۴. ارکان، شرایط و وظایف مسولین و کارگزاران در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

۵. تعامل مردم و حاکمیت و تحلیل جریانات سیاسی در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

۶. سیاست خارجی ، روابط بین الملل و جنگ و صلح در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

٧. ارتباط حاکمیت جهانی حضرت مهدی (عج) با سیره حکومتی امیرالمومنین علی علیه السلام

٨. عدالت سیاسی و اجتماعی در حاکمیت از سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

٩. جایگاه مدیریت در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

 • امام علی علیه السلام ، علم و عقلانیت

١. مفهوم و جایگاه علم و عقل در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

٢. اهمیت تعلیم ، تعلم و تعقل در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

٣. رابطه علم ، عقل و دین از سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

۴. جایگاه عالمان در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

۵. فلسفه و مبانی علوم در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام

۶. آراء و نظریات علمی در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام

 • سیره علوی ، معنویت و عبادت

١. معنویت و عبادت در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

٢. رابطه خدا و انسان در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

٣. جایگاه عبادات خاصه (نماز ، روزه و غیره) در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

۴. مفهوم عبودیت و بندگی و جلوه های آن در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

۵. جایگاه و جلوه های مناجات و نیایش در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

۶. منازل و مقامات معنوی در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

٧. برخورد با افراط و تفریط در امور عبادی از سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

 • هنر و ادبیات در سیره علوی

١. فلسفه هنر و زیبا شناختی در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام

٢. ظرفیت شناسی و پردازش های هنری در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

٣. جلوه های هنر اسلامی معاصر در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام

۴. جلوه های ادبی نهج البلاغه در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام

۵. تاثیر سبک ادبی نهج البلاغه در زبان و ادبیات کهن و معاصر

و موضوعات مرتبط با محورهای کنگره


پوستر کنفرانس

همایش (کنفرانس) دین و مذهب نیمه دوم 95 ,همایش (کنفرانس) بین المللی ایران قم


اطلاعات همایش برگرفته از وب سایت رسمی کنفرانس می باشد.
نویسنده: ص. م.