بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » علوم پایه » زیست شناسی (برگه 4)

همایش ها و کنفرانس های زیست شناسی

کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه قم ، اتحادیه انجمن های گیاهان دارویی ایران ، انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه قم ، اتحادیه انجمن های گیاهان دارویی ایران ، انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 9 الی 11 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  25 بهمن 1401
📆 29 اردیبهشت 1401 - ۱۱:۲۰

هشتمین کنگره ویروس شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، تیر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هشتمین کنگره ویروس شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، تیر ۱۴۰۱، انجمن ویروس شناسی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن ویروس شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 21 لغایت 24 تیر 1401


ارسال اصل مقالات:  30 خرداد 1401
📆 20 اردیبهشت 1401 - ۰۸:۴۱

بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین‌المللی زیست شناسی ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین‌المللی زیست شناسی ایران، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه شهرکرد ، انجمن زیست شناسی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهرکرد ، انجمن زیست شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  9 تا 11 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  8 شهریور 1401
📆 24 فروردین 1401 - ۱۸:۴۹

چهارمین کنگره بین المللی کنه شناسی ایران، مرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی کنه شناسی ایران، مرداد ۱۴۰۱، انجمن کنه شناسی ایران ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

برگزار کننده همایش: انجمن کنه شناسی ایران ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی


تاريخ برگزاری همایش: 6 تا 8 مرداد 1401


ارسال چکیده مقالات: 16 اردیبهشت 1401
📆 6 بهمن 1400 - ۱۳:۳۸

چهارمین همایش ملی زیست شناسی، مرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی زیست شناسی، تیر ۱۴۰۱، دانشگاه پیام نور مرکز استهبان

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور مرکز استهبان


تاريخ برگزاری همایش:  2 مرداد 1401


ارسال اصل مقالات:  26 تیر 1401
📆 15 دی 1400 - ۱۲:۵۴

دومین دوره کنفرانس بین المللی محاسبات و سیستم های توزیع شده (DCHPC2022)، اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین دوره کنفرانس بین المللی محاسبات و سیستم های توزیع شده (DCHPC2022)، اسفند ۱۴۰۰، گروه تخصصی محاسبات وسامانه های توزیع شده انجمن انفورماتیک ایران ، دانشگاه صنعتی قم

برگزار کننده همایش: گروه تخصصی محاسبات وسامانه های توزیع شده انجمن انفورماتیک ایران ، دانشگاه صنعتی قم


تاريخ برگزاری همایش: 11 و 12 اسفند 1400


ارسال اصل مقالات: 16 آذر 1400
📆 25 آذر 1400 - ۱۰:۲۱

سومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران، اسفند ۱۴۰۰، دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار

برگزار کننده همایش: دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار


تاريخ برگزاری همایش:  30 و 31 خرداد 1401


ارسال اصل مقالات:  23 خرداد 1401
📆 14 آذر 1400 - ۱۰:۱۱

اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران، اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران، اسفند ۱۴۰۰، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران ، انجمن بیوانفورماتیک ایران

برگزار کننده همایش: پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران ، انجمن بیوانفورماتیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 3 الی 5 اسفند 1400


ارسال چکیده مقالات: 19 بهمن 1400
📆 30 آبان 1400 - ۱۱:۱۰

همایش ملی فرآورده‌های طبیعی موثر بر عفونت‌های تنفسی، اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله همایش ملی فرآورده‌های طبیعی موثر بر عفونت‌های تنفسی، اسفند ۱۴۰۰، دانشگاه اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 4 و 5 اسفند 1400


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1400
📆 18 آبان 1400 - ۱۱:۲۰

سومین کنفرانس ملی جلبک شناسی ایران، اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی جلبک شناسی ایران، دی ۱۴۰۰، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، انجمن جلبک شناسی ایران

برگزار کننده همایش: دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، انجمن جلبک شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  17 و 18 اسفند 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 1400
ارسال اصل مقالات:  3 اسفند 1400
📆 9 آبان 1400 - ۱۱:۴۹