بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » علوم پایه » زیست شناسی (برگه 5)

همایش ها و کنفرانس های زیست شناسی

نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی، دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی، دی ۱۴۰۰، دانشگاه دامغان

برگزار کننده همایش: دانشگاه دامغان


تاريخ برگزاری همایش: 29 دی تا 1 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 1400
📆 26 مهر 1400 - ۱۰:۴۱

اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، آبان ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، آبان ۱۴۰۰، دانشگاه جیرفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 آبان 1400


ارسال اصل مقالات:  1 آبان 1400
📆 3 مهر 1400 - ۱۱:۳۹

نهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی ماهی شناسی ایران، آبان ۱۴۰۰

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی ماهی شناسی ایران، آبان ۱۴۰۰، دانشگاه گیلان ، انجمن ماهی شناسی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه گیلان ، انجمن ماهی شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 4 و 5 آبان 1400


ارسال اصل مقالات:  20 مهر 1400
📆 24 شهریور 1400 - ۱۰:۴۷

پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی، مهر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی، مهر ۱۴۰۰، مرکز تحقیقات میکروب شناسی استاد البرزی

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات میکروب شناسی استاد البرزی


تاريخ برگزاری همایش: 22 الی 23 و 29 الی 30 مهر 1400 و 6 الی 7 آبان 1400


ارسال چکیده مقالات: 7 مهر 1400
📆 2 شهریور 1400 - ۱۳:۲۸

دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی در جهان پسا کرونا، دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی در جهان پسا کرونا، دی ۱۴۰۰، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 دی 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 1400
ارسال اصل مقالات:  10 دی 1400
📆 30 مرداد 1400 - ۱۰:۱۷

اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی، آبان ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه جیرفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت


تاريخ برگزاری همایش:  13 آبان 1400


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 1400
📆 26 مرداد 1400 - ۱۰:۰۴

بیست و هشتمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله بیست و هشتمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه صنعتی شريف ، انجمن مهندسی پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شريف ، انجمن مهندسی پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 4 و 5 آذر 1400


ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 1400
📆 17 مرداد 1400 - ۱۱:۴۱

کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه یزد

برگزار کننده همایش: دانشگاه یزد


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 آذر 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 1400
📆 29 خرداد 1400 - ۱۰:۰۴

بیست و دومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله بیست و دومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۱۴۰۰، انجمن میکروب شناسی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن میکروب شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 6 الی 9 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  20 مرداد 1400
📆 27 اردیبهشت 1400 - ۱۰:۴۵

هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، شهریور ۱۴۰۰، انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

برگزار کننده همایش: انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  7 مرداد 1400
📆 20 اردیبهشت 1400 - ۱۰:۵۰