بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه تهران

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه تهران

هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی، بهمن ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی، بهمن ۱۴۰۳، دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 بهمن 1403


📆 16 تیر 1403 - ۲۰:۰۷

اولین کنفرانس ملی محیط زیست شهری، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی محیط زیست شهری، آبان ۱۴۰۳، دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط‌زیست دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط‌زیست دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 9 آبان 1403


ارسال اصل مقالات: 15 مهر 1403
📆 23 خرداد 1403 - ۱۰:۲۳

ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 1 و 2 آبان 1403


ارسال اصل مقالات: 5 مهر 1403
📆 7 خرداد 1403 - ۱۱:۵۸

سیزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران، شهریور ۱۴۰۳، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران ، موسسه پژوهش های برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

برگزار کننده همایش: انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران ، موسسه پژوهش های برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات:  31 تیر 1403
📆 25 اردیبهشت 1403 - ۱۲:۵۷

کنفرانس بین المللی محیط زیست تالاب های بین المللی هامون، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی محیط زیست تالاب های بین المللی هامون، خرداد ۱۴۰۳، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران ، دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو

برگزار کننده همایش: دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران ، دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  25 اردیبهشت 1403
📆 18 فروردین 1403 - ۱۷:۱۳

دومین کنفرانس بین‌المللی مطالعات هند، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین‌المللی مطالعات هند، خرداد ۱۴۰۳، دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش:  5 خرداد 1403


ارسال چکیده مقالات: 31 فروردین 1403
📆 12 اسفند 1402 - ۱۶:۴۹

سومین همایش ملی بیابان (فرصت ها و چالش ها)، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سومین همایش ملی بیابان (فرصت ها و چالش ها)، خرداد ۱۴۰۳، دانشگاه تهران - دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی - مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران - دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی - مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان


تاريخ برگزاری همایش:  24 مهر 1403


ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 1403
📆 8 اسفند 1402 - ۱۸:۴۵

اولین همایش بین المللی صنعت گردشگری، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی صنعت گردشگری، مهر ۱۴۰۳، دانشکده گردشگری دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشکده گردشگری دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 8 الی 10 مهر 1403


ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 1403
📆 12 بهمن 1402 - ۱۲:۱۱

همایش ملی فرهنگ شهرت: تحولات هنر، رسانه و جامعه، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله همایش ملی فرهنگ شهرت: تحولات هنر، رسانه و جامعه، مهر ۱۴۰۳، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

برگزار کننده همایش: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی


تاريخ برگزاری همایش: 15 مهر 1403


ارسال چکیده مقالات: 20 خرداد 1403
ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 1403
📆 7 بهمن 1402 - ۲۲:۲۰

پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 اردیبهشت 1403


ارسال چکیده مقالات: 5 اردیبهشت 1403
📆 16 دی 1402 - ۱۲:۵۶