بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های شهریور 96 (برگه 4)

همایش ها و کنفرانس های شهریور 96

بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه علم و صنعت ایران ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و صنعت ایران ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 11 الی 13 شهریور 1396


ارسال چکیده مقالات: 25 تیر 96
📆 10 اسفند 1395 - ۱۴:۴۲

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک، تیر ۹۶، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

برگزار کننده همایش: دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا


تاريخ برگزاری همایش: 29 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  15 شهریور 96
📆 10 اسفند 1395 - ۱۱:۳۱

شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، شهریور ۹۶، انجمن هیدرولیک ایران ، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده همایش: انجمن هیدرولیک ایران ، دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  30 تیر 96
📆 8 اسفند 1395 - ۱۳:۵۹

چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران، مرداد ۹۶

فراخوان مقاله چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران، مرداد ۹۶، دانشگاه بوعلی سینا

برگزار کننده همایش: دانشگاه بوعلی سینا


تاريخ برگزاری همایش: 31 مرداد الی 3 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  31 خرداد 96
📆 4 اسفند 1395 - ۱۲:۵۷

دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 11 الی 13 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  15 خرداد  96
📆 1 اسفند 1395 - ۱۱:۴۱

دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  30 تیر 96
📆 27 بهمن 1395 - ۱۲:۳۲

چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه شیراز ، انجمن رمز ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه شیراز ، انجمن رمز ایران


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 شهریور 1396


ارسال چکیده مقالات: 28 اردیبهشت 96
ارسال اصل مقالات:  1 خرداد 96
📆 26 بهمن 1395 - ۱۷:۴۷

دوازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله دوازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، شهریور ۹۶، انجمن ترويج زبان و ادب فارسی ، دانشگاه رازی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: انجمن ترويج زبان و ادب فارسی ، دانشگاه رازی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش: 15 الی 17 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت 96
📆 26 بهمن 1395 - ۱۷:۲۲

هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، انجمن علوم علف های هرز ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، انجمن علوم علف های هرز ایران


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 7 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  8 خرداد 96
📆 25 بهمن 1395 - ۱۳:۲۸

پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 6 الی 8 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  30 خرداد 96
📆 24 بهمن 1395 - ۱۲:۰۴