بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های شهریور 96 (برگه 5)

همایش ها و کنفرانس های شهریور 96

هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه خوارزمی ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  25 تیر 96
📆 24 بهمن 1395 - ۰۰:۱۰

اولین کنفرانس ملی نانو، از سنتز تا صنعت، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی نانو، از سنتز تا صنعت، تیر ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران


تاريخ برگزاری همایش:  1 و 2 شهریور 1396


ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 96
📆 23 بهمن 1395 - ۲۱:۳۵

هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۶، انجمن علمی میکروب شناسی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی میکروب شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 7 الی 9 شهریور 1396


ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 96
📆 10 بهمن 1395 - ۱۲:۲۶

نهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله نهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه بیرجند

برگزار کننده همایش: دانشگاه بیرجند


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 شهریور 1396


ارسال چکیده مقالات: 1 مرداد 96
📆 6 بهمن 1395 - ۱۴:۰۰

اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان


تاريخ برگزاری همایش:  29 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  16 شهریور 96
📆 3 بهمن 1395 - ۲۳:۵۳

اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم، خرداد ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


تاريخ برگزاری همایش:  21 و 22 شهریور 1396


ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 96
📆 20 دی 1395 - ۱۴:۱۳

پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  29 اردیبهشت 96
📆 3 دی 1395 - ۱۳:۴۵

همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه بوعلی سینا

برگزار کننده همایش: دانشگاه بوعلی سینا


تاريخ برگزاری همایش:  7 و 8 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 96
📆 30 آبان 1395 - ۲۳:۰۰

هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شهریور ۹۶، دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 7 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  16 خرداد 96
📆 22 آبان 1395 - ۱۸:۰۲

یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل


تاريخ برگزاری همایش: 14 الی 16 شهریور 1396


ارسال چکیده مقالات: 10 مرداد 96
ارسال اصل مقالات:  10 مرداد 96
📆 17 آبان 1395 - ۱۲:۱۸