بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های بین المللی

همایش ها و کنفرانس های بین المللی

بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران، اسفند ۱۴۰۲، دانشکده مهندسی هوافضای دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشکده مهندسی هوافضای دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 15 الی 17 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات: 15 دی 1402
📆 12 آذر 1402 - ۰۷:۲۲

نخستین همایش بین المللی تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیاز ویژه با تاکید بر برنامه درسی، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نخستین همایش بین المللی تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیاز ویژه با تاکید بر برنامه درسی، اسفند ۱۴۰۲، پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش

برگزار کننده همایش: پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش


تاريخ برگزاری همایش: 1 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات: 20 دی 1402
📆 5 آذر 1402 - ۲۱:۱۱

هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه، بهمن ۱۴۰۲، انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران ، وزارت آموزش . پرورش ، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

برگزار کننده همایش: انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران ، وزارت آموزش . پرورش ، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 1402
ارسال اصل مقالات: 25 دی 1402
📆 2 آذر 1402 - ۱۳:۱۷

سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات (ISAV2023)، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات (ISAV2023)، آذر ۱۴۰۲، انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران ، دانشگاه علم و صنعت

برگزار کننده همایش: انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران ، دانشگاه علم و صنعت


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 آذر 1402


ارسال اصل مقالات: 14 مهر 1402
📆 2 آذر 1402 - ۱۲:۱۴

همایش بین المللی ایران و ایران شناسی در تاریخ و فرهنگ عربی، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله همایش بین المللی ایران و ایران شناسی در تاریخ و فرهنگ عربی، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 اردیبهشت 1403


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 1402
ارسال اصل مقالات: 31 فروردین 1403
📆 1 آذر 1402 - ۱۸:۰۹

چهارمین رویداد بین المللی و اولین همایش ملی مقاومت و جهان آینده، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین رویداد بین المللی و اولین همایش ملی مقاومت و جهان آینده، دی ۱۴۰۲، دانشگاه بین‌المللی امام‌ خمینی (ره) قزوین

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین‌المللی امام‌ خمینی (ره) قزوین


تاريخ برگزاری همایش: 6 دی 1402


ارسال چکیده مقالات: 5 آذر 1402
ارسال اصل مقالات: 20 آذر 1402
📆 29 آبان 1402 - ۲۱:۳۹

دومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه جیرفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه جیرفت


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 1402
📆 29 آبان 1402 - ۱۹:۰۹

نهمین کنفرانس بین­ المللی زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس بین­ المللی زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت ۱۴۰۳، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

برگزار کننده همایش: پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله


تاريخ برگزاری همایش: 18 الی 20 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات: 30 آذر 1402
📆 22 آبان 1402 - ۲۱:۰۹

پنجمین همایش بین المللی صلح و حل منازعه، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله پنجمین همایش بین المللی صلح و حل منازعه، خرداد ۱۴۰۳، دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 خرداد 1403


ارسال چکیده مقالات: 10 بهمن 1402
📆 21 آبان 1402 - ۱۴:۳۷

ششمین کنفرانس بین‌المللی جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب، بیست و چهارمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، سیزدهمین کنفرانس ملی آزمایش‌های غیـرمخرب و دومین کنفرانس ملی ساخت افزایشی، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس بین‌المللی جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب، بیست و چهارمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، سیزدهمین کنفرانس ملی آزمایش‌های غیـرمخرب و دومین کنفرانس ملی ساخت افزایشی، اسفند ۱۴۰۲، انجمن جوشـــکاری و آزمايشـــــهای غيرمخرب ايران ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده همایش: انجمن جوشـــکاری و آزمايشـــــهای غيرمخرب ايران ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات: 22 دی 1402
📆 21 آبان 1402 - ۱۳:۰۱