بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های بین المللی

همایش ها و کنفرانس های بین المللی

نخستین کنفرانس‌ بین المللی امت واحده و کرامت انسانی با موضوع “کرامت انسانی و چالش‌های خانواده در جهان معاصر”، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله نخستین کنفرانس بین‌المللی کرامت انسانی، آبان ۱۴۰۳، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی - چالش های خانواده در جهان معاصر

برگزار کننده همایش: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی


تاريخ برگزاری همایش: 21 الی 23 آبان 1403


ارسال چکیده مقالات: 31 مرداد 1403
ارسال اصل مقالات: 20 مهر 1403
📆 2 مرداد 1403 - ۱۶:۱۶

بیست و ششمین همایش بین‌المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه (با امتیاز بازآموزی)، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و ششمین همایش بین‌المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه (با امتیاز بازآموزی)، مهر ۱۴۰۳، انجمن علمی آسیب شناسی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی آسیب شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 11 الی 13 مهر 1403


ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 1403
📆 31 تیر 1403 - ۱۳:۵۸

چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات، آذر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات، آذر ۱۴۰۳، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 آذر 1403


ارسال اصل مقالات: 16 شهریور 1403
📆 31 تیر 1403 - ۱۲:۵۱

چهاردهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی با موضوع مطالعات علوم انسانی قرآن بنیان، اسفند ۱۴۰۳

فراخوان مقاله چهاردهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی با موضوع مطالعات علوم انسانی قرآن بنیان، اسفند ۱۴۰۳، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم


تاريخ برگزاری همایش: 3 اسفند 1403


ارسال اصل مقالات: 15 دی 1403
📆 20 تیر 1403 - ۱۲:۱۴

چهارمین همایش بین‌المللی استادان زبان و ادبیات روسی (از خزر تا خلیج فارس با سفر آفاناسی نیکیتین)، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله چهارمین همایش بین‌المللی استادان زبان و ادبیات روسی (از خزر تا خلیج فارس با سفر آفاناسی نیکیتین)، مهر ۱۴۰۳، انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی

برگزار کننده همایش: انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی


تاريخ برگزاری همایش: 8 الی 11 مهر 1403


ارسال چکیده مقالات: 25 تیر 1403
ارسال اصل مقالات: 25 مرداد 1403
📆 16 تیر 1403 - ۲۰:۲۶

دومین کنفرانس بین المللی بیوفوتونیک و مهندسی پزشکی، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی بیوفوتونیک و مهندسی پزشکی، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


تاريخ برگزاری همایش: 7 الی 9 آبان 1403


ارسال چکیده مقالات: 1 شهریور 1403
ارسال اصل مقالات: 1 شهریور 1403
📆 11 تیر 1403 - ۱۱:۵۵

بیست و چهارمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق (با امتیاز بازآموزی)، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق (با امتیاز بازآموزی)، مهر ۱۴۰۱، انجمن آترواسکلروز ایران

برگزار کننده همایش: انجمن آترواسکلروز ایران


تاريخ برگزاری همایش: 27 الی 30 شهریور 1403


ارسال چکیده مقالات: 20 مرداد 1403
📆 10 تیر 1403 - ۱۱:۰۸

دهمین همایش بین المللی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دهمین همایش بین المللی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران، شهریور ۱۴۰۳، گروه علوم زمین دانشگاه تبریز ، انجمن زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری

برگزار کننده همایش: گروه علوم زمین دانشگاه تبریز ، انجمن زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری


تاريخ برگزاری همایش: 6 و 7 شهریور 1403


ارسال چکیده مقالات: 10 مرداد 1403
ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403
📆 9 تیر 1403 - ۱۲:۱۷

دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی سهند ، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1403
📆 22 خرداد 1403 - ۱۲:۰۸

ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 1 و 2 آبان 1403


ارسال اصل مقالات: 5 مهر 1403
📆 7 خرداد 1403 - ۱۱:۵۸