بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های کنگره ملی (برگه 15)

همایش ها و کنفرانس های کنگره ملی

اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری، مهر ۹۴ ( با امتیاز بازآموزی )

فراخوان مقاله اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری، مهر ۹۴

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی کاشان


تاريخ برگزاری همایش: 15 الی 17 مهر 1394


ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد 94
📆 6 اسفند 1393 - ۰۰:۳۸

سومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی در بیماریهای غیر واگیر، اردیبهشت ۹۴ ( با امتیاز بازآموزی )

فراخوان مقاله سومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی در بیماریهای غیر واگیر، اردیبهشت ۹۴

برگزار کننده همایش: مرکز تحقيقات بيولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بابل


تاريخ برگزاری همایش: 23 الی 25 اردیبهشت 1394


ارسال چکیده مقالات: 25 اسفند 93
📆 30 بهمن 1393 - ۱۶:۰۴

اولین سمینار کشوری هیپرتانسیون ریه، خرداد ۹۴ ( با امتیاز بازآموزی )

فراخوان مقاله اولین سمینار کشوری هیپرتانسیون ریه، خرداد ۹۴ ( با امتیاز بازآموزی )، مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری انجمن ریه کشور

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری انجمن ریه کشور


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 خرداد 1394


ارسال چکیده مقالات: 15 فروردین 94
📆 30 بهمن 1393 - ۱۵:۵۲

سمینار سراسری چشم پزشکی اطفال و استرابیسم، فروردین ۹۴

فراخوان مقاله سمینار سراسری چشم پزشکی اطفال و استرابیسم، فروردین ۹۴، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 26 تا 28 فروردین 1394


ارسال چکیده مقالات: 29 اسفند 93
📆 30 بهمن 1393 - ۱۵:۳۷

چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران، اردیبهشت ۹۴ ( با امتیاز بازآموزی )

فراخوان مقاله چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران، اردیبهشت ۹۴ ( با امتیاز بازآموزی )، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان ، انجمن عناصر کمیاب ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان ، انجمن عناصر کمیاب ایران


تاريخ برگزاری همایش: 30 اردیبهشت الی 1 خرداد 1394


ارسال اصل مقالات:  23 فروردین 94
📆 27 بهمن 1393 - ۱۸:۳۳