بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » آرشیو نویسنده: احسان خسروی فر

آرشیو نویسنده: احسان خسروی فر

نخستین همایش ملی دو سالانه مطالعات فرش ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی دو سالانه مطالعات فرش ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده صنايع دستی - گروه فرش

برگزار کننده همایش: دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده صنايع دستی - گروه فرش


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات: 28 اسفند 1402
📆 26 بهمن 1402 - ۱۵:۰۸

دومین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط (منابع و مسائل آب و چشم انداز آن در ایران)، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط (منابع و مسائل آب و چشم انداز آن در ایران)، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه رازی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه جغرافیا

برگزار کننده همایش: دانشگاه رازی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه جغرافیا


تاريخ برگزاری همایش: 26 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات: 31 فروردین 1403
📆 23 بهمن 1402 - ۰۷:۲۳

بیست و هشتمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۱۴۰۳)، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و هشتمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۱۴۰۳)، اردیبهشت ۱۴۰۳، انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران ، سازمان نقشه برداری کشور

برگزار کننده همایش:  انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران ، سازمان نقشه برداری کشور


تاريخ برگزاری همایش: 9 الی 10 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  25 بهمن 1402
📆 14 بهمن 1402 - ۱۹:۵۵

اولین همایش ملی بهداشت باروری و سلامت روان زنان، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی بهداشت باروری و سلامت روان زنان، خرداد ۱۴۰۳، دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تبریز - مرکز تحقیقات بهداشت باروری و سلامت روان زنان

برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تبریز - مرکز تحقیقات بهداشت باروری و سلامت روان زنان


تاريخ برگزاری همایش: 10 خرداد 1403


ارسال چکیده مقالات: 10 اردیبهشت 1403
ارسال اصل مقالات: 25 اردیبهشت 1403
📆 14 بهمن 1402 - ۰۷:۳۸

ششمین همایش ملی باستان شناسی ایران، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله ششمین همایش ملی باستان شناسی ایران، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه بیرجند - دانشکده هنر

برگزار کننده همایش: دانشگاه بیرجند - دانشکده هنر


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 آبان 1403


ارسال چکیده مقالات: 1 اسفند 1402
ارسال اصل مقالات: 1 خرداد 1403
📆 10 دی 1402 - ۲۱:۴۸

دومین کنگره بین المللی بهداشت و صنایع غذایی (با امتیاز بازآموزی)، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی بهداشت و صنایع غذایی (با امتیاز بازآموزی)، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ، انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران- شعبه خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ، انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران- شعبه خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 3 الی 5 اسفند 1402


ارسال چکیده مقالات: 25 بهمن 1402
📆 5 دی 1402 - ۰۸:۵۸

سیزدهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سیزدهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه خوارزمی ، سازمان امور مالیاتی کشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه خوارزمی ، سازمان امور مالیاتی کشور


تاريخ برگزاری همایش: 12 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات:  6 دی 1402
📆 29 آذر 1402 - ۱۳:۱۰

سومین کنفرانس ملی به کار گیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی به کار گیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات: 28 بهمن 1402
📆 11 آذر 1402 - ۲۲:۳۷

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی عمران، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله چهاردهمین کنگره ملی مهندسی عمران، خرداد ۱۴۰۳، دانشگاه زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان


تاريخ برگزاری همایش: 1 و 2 خرداد 1403


ارسال چکیده مقالات: 1 دی 1402
ارسال اصل مقالات:  29 اسفند 1402
📆 7 آذر 1402 - ۱۴:۲۸

ششمین کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران، بهمن ۱۴۰۲، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 11 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  25 آذر 1402
📆 7 آبان 1402 - ۱۶:۵۰