بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش » فنی و مهندسی » عمران، معماری و شهرسازی » دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت، آذر ۱۴۰۲

دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت، آذر ۱۴۰۲

سطح برگزاری: ملی         منتشر شده در مورخ: 1402/02/16 ساعت: ۱۳:۴۰         بازدید از این همایش: 727 بازدید

اطلاعات برگزاری همایش
فراخوان مقاله دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت، آذر ۱۴۰۲، انجمن آب و فاضلاب ایران ، دانشگاه تهران
        

به گزارش پایگاه خبری کنفرانس یاب و به نقل از سایت رسمی کنفرانس، "دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت، آذر ۱۴۰۲" در تاریخ 7 الی 9 آذر 1402 توسط انجمن آب و فاضلاب ایران ، دانشگاه تهران در شهر تهران - دانشکدگان فنی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

برگزار کننده همایش: انجمن آب و فاضلاب ایران ، دانشگاه تهران


امکان ارسال مقاله: بله

مکان برگزاری: تهران -  دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

حوزه های تحت پوشش:   عمران، معماری و شهرسازی  •  کشاورزی، محیط زیست  •  مدیریتتاریخ های مهم

تاريخ برگزاری همایش: 7 الی 9 آذر 1402مهلت ارسال مقاله به دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت، آذر ۱۴۰۲ تمدید شد
آخرين مهلت ارسال اصل مقالات:  5 مهر 1402      20 مهر 1402

اعلام نتایج داوری اصل مقالات:  15 آبان 1402

اطلاعات تماس

دبیر کنفرانس: دکتر مسعود تابش

دبیر علمی کنفرانس: دکتر سارا نظیف

تلفن تماس با دبيرخانه: 88391390-021

وب سایت: پایگاه رسمی کنفرانس

ایمیل: iwwa.conf[at]gmail.com

محورهای همایش

الف) مدیریت مصرف آب

1- روشهای مهندسی (کاهنده های مصرف، بازچرخانی آب، آب خاکستری، جداسازی آب شرب از آب بهداشتی و …)

2- دیدگاههای فرهنگی (آموزش، آگاهی رسانی، مشارکت بخش خصوصی، نقش زنان و …)

3- دیدگاههای اقتصادی (اقتصاد آب، قیمت گذاری، مدیریت تعرفه و… )

4- الزامات قانونی و مدیریتی (مباحث نظام مهندسی، جریمه و تشویق، قراردادها و برون سپاری، حاشیه نشینی، مدیریت مصرف در شرایط بحرانی، آسیب شناسی و …)

ب) هدررفت

 1- هدررفت واقعی در شبکه های توزیع آب

1-1- مدیریت نشت (روشهای جدید نشت یابی، اقتصاد نشت، مدیریت فشار، استقرار DMA، قراردادهای نشت یابی، تامین مالی، برون سپاری و …)

1-2- مدیریت حوادث و اتفاقات (رفع حوادث، قراردادها و …)

1-3- بازسازی، تعویض و تعمیر شبکه ها

1-4- سرریز مخازن

1-5- تجهیزات و شیرآلات جدید

2- هدررفت ظاهری در شبکه های توزیع آب

2-1- کنتور و دبی سنج‎‎ها، قرائت کنتورها، خطاهای اندازه گیری، مدیریتی و بهره برداری

2-2- اتصالات غیرمجاز (روشهای شناسایی، راه‎کارهای فرهنگی، راه‎کارهای قانونی، قراردادها و برون سپاری …)

3- مصارف مجاز بدون درآمد

3-1- مصارف آب در تاسیسات و تصفیه خانه ها

3-2- شستشوی شبکه و مخازن

4- مدیریت هوشمند شبکههای توزیع آب

4-1- تله متری و اسکادا

4-2- مدلسازی و نرم افزارها

4-3- کاربرد GIS

4-4- مدیریت انرژی

4-5- مدیریت کیفیت

5- کاهش مصرف و ارتقای بهره وری آب در بخش صنعت

5-1- بکارگیری فناوری پینچ آبی به منظور کاهش مصرف آب در صنایع

5-2- بهینه سازی شبکه آب و فاضلاب در صنایع

5-3- سنتز شبکه آب و فاضلاب صنایع (Water Network Synthesis)

5-4- نقش سیستم های کنترلی و ابزار دقیق در کاهش مصرف آب و پیشگیری از هدر رفت در صنایع

ج) بازیافت

1- پیوند آب-انرژی در بازیافت پساب

1-1- تحلیل چرخه عمر سیستمهای بازیافت پساب

1-2- راهکارهای تولید انرژی در فرآیند بازیافت پساب

1-3- توسعه روشهای با حداقل مصرف انرژی به منظور بازیافت پساب

1-4-  الزامات پیاده سازی رویکرد  کاهش، بازاستفاده و بازیافت (3R: Reduce, Reuse, Recovery) در صنایع

2 فناوریهای ساده و ارزان قیمت بازیافت پساب

2-1- توسعه فناوریهای ساده بازیافت پساب در مناطق روستایی و جوامع کوچک

2-2- بومی سازی فرآیندهای ساده و ارزان قیمت بازیافت پساب

3 پایش کمی و کیفی پساب بازیافتی

3-1- ابزارهای اندازه‌گیری جریان پساب

3-2- شاخصهای کیفی در ارزیابی  بازیافت پساب

3-3- دستورالعمل پایش کیفیت در بازیافت پساب

3-4- آیین نامه های پایش کمی و کیفی بازیافت پساب

4- استفاده ایمن از پساب و کاهش ریسک آن

4-1- مخاطرات ناشی از استفاده از پساب

4-2- نقش آموزش و فرهنگسازی در استفاده ایمن از پساب

4-3- تحلیل ریسک استفاده از پساب در مصارف مختلف و اولویت بندی گزینه های مصرف

4-4- روشهای مدیریت ریسک استفاده از پساب

5- مدیریت فاضلاب و پسماند حاصل از فرایندهای بازیافت

5-1- بازیافت پسماندهای جامد با ارزش

5-2- مصرف پسماند بازیافت به عنوان سوخت و ماده پرکننده

5-3- روشهای تولید انرژی از فرآیند بازیافت پساب

5-4- روشهای مدیریت فاضلاب تولیدی در فرآیند بازیافت پساب

5-5- راهکارهای دستیابی به حداقل پساب در فرایندهای تصفیه (Zero Liquid Discharge)

6- مدیریت و بازیافت زهابهای کشاورزی

6-1- مصارف ممکن برای زهابهای کشاورزی

6-2-روشهای مدیریت و بازیافت زهاب کشاورزی

6-3- تحلیل اقتصادی و فنی گزینه های مصرف دوباره زهاب کشاورزی

6-4- اثرات بازیافت زهاب کشاورزی بر کیفیت منابع آب، خاک و محصولات تولیدی

6-5- بررسی روش طبیعی تصفیه  پساب و شیرین سازی  منابع آب لب شور جهت مصرف کشاورزی

7- رویکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در مدیریت مصرف و استفاده از پساب

7-1- تحلیل اقتصادی گزینه های مختلف بازیافت پساب

7-2- چالش های اجتماعی در پذیرش استفاده دوباره از آب

7-3- الزامات آموزش و فرهنگسازی به منظور مصرف ایمن پساب

7-4- الزامات قانونی در فرآیند بازیافت پساب و خلاهای موجود

13-5- نقش تعرفه در کاهش مصرف آب

7-6 خلاء های قانونی برای کاهش هدررفت ظاهری و واقعی

7-7- نقش آموزش، فرهنگ و تبلیغات در کاهش مصرف آب

7-8- چالش های اجتماعی در کاهش هدررفت آب

8- فناوریهای نو در حوزه بازیافت

 9- استانداردها و ضوابط کمی و کیفی آب و فاضلاب

9-1- نقاط ضعف و قوت استانداردهای موجود

9-2- بازنگری و بومی سازی استانداردها

9-3- تدوین استانداردهای جدید

 د) مدیریت کیفیت آب

 1- برنامه ایمنی آب

 2- ارزیابی و آسیب شناسی روشهای جایگزین در مدیریت کیفیت آب (دستگاه تصفیه خانگی، آب بسته بندی، سیستم دوگانه و…)

 3- مدیریت و راهبری تصفیه خانه های آب

3-1- چالشهای تصفیه آب

3-2- چالشهای تصفیه خانه های آب ایران و روشهای ارتقای عملکرد تصفیه خانه ها

3-3- روشها و فناوریهای نوین در تصفیه آب

3-4- روش های نیترات زدایی، حذف فلزات سنگین و  کاهش شوری، کدورت آب­ و حذف بو

4- تاثیرات زیست محیطی  پساب دستگاهای آب شیرین بر کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی منطقه محل تخلیه آنها

 5- تاثیر تغییرات اقلیم بر کمیت و کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی

 6- مدیریت هوشمند کیفیت آب

6-1- استفاده از سنسورها و سیستمهای GIS و اسکادا

6-2– استفاده از فن آوری های نوین در تصفیه و کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

6-3- چالشهای رویکردهای نوین استفاده از آب‎های نامتعارف، آب انبارها و آب‌های لب‌شور از نظر کیفیت آب

6-4- مدلسازی کیفی شبکه های توزیع آب و منابع آب سطحی و زیرزمینی

 7- پایش کیفی اکوسیستمها

7-1- راههای جلوگیری از زوال کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی

7-2- استفاده از بیو سنسورها (موجودات زنده مانند قورباغه، جلبک و ماهی) در ورودی آب خام تصفیه خانه ها برای شناسایی سموم و مواد آلی آلاینده

8- آلاینده های ویژه و نوظهور در آب آشامیدنی و پساب

 9- اقتصاد و کیفیت آب


پوستر کنفرانس

همایش (کنفرانس) عمران، معماری و شهرسازی کشاورزی، محیط زیست مدیریت  آذر 1402 ,همایش (کنفرانس) ملی ایران تهران


اطلاعات همایش برگرفته از وب سایت رسمی کنفرانس می باشد.
نویسنده: ص. م.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*