بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 97 (برگه 3)

همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 97

همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه حکيم سبزواری

برگزار کننده همایش: دانشگاه حکيم سبزواری


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 اردیبهشت 1397


ارسال چکیده مقالات: 5 اسفند 96
ارسال اصل مقالات: 20 فروردین 97
📆 21 بهمن 1396 - ۱۳:۰۰

همایش ملی دوران دانشجویی، چالش ها و راهکارها، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی دوران دانشجویی، چالش ها و راهکارها، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه فرهنگیان استان کرمان

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان استان کرمان


تاريخ برگزاری همایش: 4 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 97
📆 20 بهمن 1396 - ۱۷:۴۱

دومین همایش ملی اقتصاد ایران، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله دومین همایش ملی اقتصاد ایران، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 24 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  15 فروردین 97
📆 20 بهمن 1396 - ۱۷:۰۹

اولین کنفرانس ملی میکرو و نانوفناوری، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی میکرو و نانوفناوری، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)


تاريخ برگزاری همایش: 20 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  20 فروردین 97
📆 19 بهمن 1396 - ۱۲:۱۳

اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 97
📆 16 بهمن 1396 - ۱۸:۲۳

کنفرانس بین المللی نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه کاشان

برگزار کننده همایش: دانشگاه کاشان


تاريخ برگزاری همایش: 22 و 23 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  20 اسفند 96
📆 16 بهمن 1396 - ۱۷:۱۱

دومین همایش ملی گردشگری : فرصت ها و جاذبه ها با محوریت تبریز ۲۰۱۸، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله دومین همایش ملی گردشگری : مدیریت فرصت ها و جاذبه ها با محوریت تبریز ۲۰۱۸، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  9 اردیبهشت 97
📆 11 بهمن 1396 - ۱۷:۲۷

دومین همایش ملی صنعت اسب ایران، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله دومین همایش ملی صنعت اسب ایران، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان


تاريخ برگزاری همایش: 6 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  15 اسفند 96
📆 11 بهمن 1396 - ۱۶:۴۶

دومین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره)

برگزار کننده همایش: دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره)


تاريخ برگزاری همایش: 20 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 97
📆 11 بهمن 1396 - ۱۳:۴۶

سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علامه طباطبائی ، انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی ، انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  22 فروردین 97
📆 9 بهمن 1396 - ۱۸:۱۰