بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 97 (برگه 2)

همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 97

کنفرانس کشوری علوم پرتوی: نقش پرتو در تشخیص و درمان، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله کنفرانس کشوری علوم پرتوی: نقش پرتو در تشخیص و درمان، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  15 اسفند 96
📆 30 بهمن 1396 - ۱۴:۰۶

دهمین همایش ملی آموزش، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله دهمین همایش ملی آموزش، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 97
📆 29 بهمن 1396 - ۱۲:۱۵

همایش ملی تولید ملی و اشتغال پایدار: چالشها و راهکارها، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی تولید ملی و اشتغال پایدار: چالشها و راهکارها، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره)

برگزار کننده همایش: دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره)


تاريخ برگزاری همایش:  24 اردیبهشت 97


ارسال اصل مقالات: 10 اردیبهشت 97
📆 29 بهمن 1396 - ۱۱:۴۹

همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی، اردیبهشت ۹۷، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

برگزار کننده همایش: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 اردیبهشت 1397


ارسال چکیده مقالات: 19 اردیبهشت 97
📆 29 بهمن 1396 - ۱۱:۲۴

چهارمین همایش ملی تربیت معلم، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی تربیت معلم، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه فرهنگیان ، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان ، دانشگاه خوارزمی


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 اردیبهشت 1397


ارسال چکیده مقالات: 5 اسفند 96
ارسال اصل مقالات:  22 فروردین 97
📆 25 بهمن 1396 - ۰۹:۰۹

دومین کنفرانس مطالعات زبان انگلیسی: مسائل آموزش زبان از منظر زبانشناسی کاربردی، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله دومین کنفرانس مطالعات زبان انگلیسی: مسائل آموزش زبان از منظر زبانشناسی کاربردی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 اردیبهشت 1397


ارسال چکیده مقالات: 30 بهمن 96
ارسال اصل مقالات:  7 فروردین 97
📆 25 بهمن 1396 - ۰۸:۴۲

پنجمین کنگره بین المللی کاشت حلزون شنوایی و علوم وابسته، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله پنجمین کنگره بین المللی کاشت حلزون شنوایی و علوم وابسته، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 19 الی 21 اردیبهشت 1397


ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 96
📆 23 بهمن 1396 - ۰۹:۱۲

همایش ملی فراورده های زنبور عسل، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی فراورده های زنبور عسل، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 5 اردیبهشت 1397


ارسال چکیده مقالات: 30 بهمن 96
ارسال اصل مقالات: 10 اسفند 96
📆 22 بهمن 1396 - ۱۳:۰۲

هشتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله هشتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 23 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  15 فروردین 97
📆 21 بهمن 1396 - ۱۵:۲۸

اولین همایش ملی ریاضی و آمار، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش ملی ریاضی و آمار، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه گنبد کاووس

برگزار کننده همایش: دانشگاه گنبد کاووس


تاريخ برگزاری همایش: 20 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 97
📆 21 بهمن 1396 - ۱۴:۵۴