بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 97 (برگه 4)

همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 97

اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی همدان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی همدان


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  6 اردیبهشت 97
📆 4 بهمن 1396 - ۱۲:۲۱

هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، اردیبهشت ۹۷، انجمن ژئوفیزیک ایران

برگزار کننده همایش: انجمن ژئوفیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 18 الی 20 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  20 اسفند 96
📆 26 دی 1396 - ۱۳:۵۵

همایش ملی معنای زندگی در گستره علم و دین، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی معنای زندگی در گستره علم و دین، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه ارومیه

برگزار کننده همایش: دانشگاه ارومیه


تاريخ برگزاری همایش: 19 اردیبهشت 1397


ارسال چکیده مقالات: 30 فروردین 97
ارسال اصل مقالات:  12 اردیبهشت 97
📆 26 دی 1396 - ۱۳:۳۷

همایش کشوری کودکان با نیازهای خاص، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله همایش کشوری کودکان با نیازهای خاص، اسفند ۹۶، دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان


تاريخ برگزاری همایش:  6 اردیبهشت 1397


ارسال چکیده مقالات: 10 فروردین 97
ارسال اصل مقالات:  26 فروردین 97
📆 26 دی 1396 - ۱۲:۵۵

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


تاريخ برگزاری همایش: 26 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 97
📆 24 دی 1396 - ۱۳:۰۲

همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش:  20 اردیبهشت 1397


ارسال چکیده مقالات: 31 فروردین 97
ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 97
📆 24 دی 1396 - ۱۲:۲۸

دومین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت و سرویس ها، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله دومین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت و سرویس ها، اردیبهشت ۹۷، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

برگزار کننده همایش: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 9 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  20 فروردین 97
📆 24 دی 1396 - ۱۱:۴۷

سومین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله سومین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 اردیبهشت 1397


ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 96
📆 19 دی 1396 - ۱۵:۵۴

یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، اردیبهشت ۹۷، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

برگزار کننده همایش: گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 96
📆 19 دی 1396 - ۱۵:۱۴

اولین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست، اردیبهشت، انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

برگزار کننده همایش: انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  20 فروردین 97
📆 18 دی 1396 - ۱۳:۵۴