بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های کنگره ملی (برگه 5)

همایش ها و کنفرانس های کنگره ملی

پنجمین کنگره ملی و بین المللی گل و گیاهان زینتی، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پنجمین کنگره ملی و بین المللی گل و گیاهان زینتی، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه شیراز -دانشکده کشاورزی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شیراز -دانشکده کشاورزی


تاريخ برگزاری همایش: 22 تا 24 شهریور 1401


ارسال چکیده مقالات: 15 خرداد 1401
ارسال اصل مقالات:  15 خرداد 1401
📆 18 فروردین 1401 - ۱۱:۴۰

هشتمین کنگره انجمن علوم صوتی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هشتمین کنگره انجمن علوم صوتی ایران، اسفند ۱۴۰۰، انجمن علوم صوتی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علوم صوتی ایران


تاريخ برگزاری همایش:   اردیبهشت 1401


ارسال اصل مقالات:  18 اردیبهشت 1401
📆 30 دی 1400 - ۱۰:۰۰

سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت ۱۴۰۱، دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی عمران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی عمران


تاريخ برگزاری همایش: 20 تا 22 اردیبهشت 1401


ارسال اصل مقالات:  25 بهمن 1400
📆 25 دی 1400 - ۱۱:۵۶

پنجمین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پنجمین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده دامپزشکی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده دامپزشکی


تاريخ برگزاری همایش: 23 و 24 آذر 1400


ارسال اصل مقالات:  22 آذر 1400
📆 21 مهر 1400 - ۱۰:۲۲

نهمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده‌پژوهی، مهر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله نهمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده‌پژوهی، مهر ۱۴۰۰، دانشگاه شهید بهشتی

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید بهشتی


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 مهر و 5 و 6 آبان 1400


ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 1400
📆 11 اردیبهشت 1400 - ۱۳:۲۴

بیست و دومین کنگره سالیانه ملی و هشتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله بیست و دومین کنگره سالیانه ملی و هشتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه علوم پزشکی گناباد

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی گناباد


تاريخ برگزاری همایش: 9 الی 11 شهریور 1400


ارسال چکیده مقالات: 1 مرداد 1400
📆 1 اردیبهشت 1400 - ۱۰:۵۲

پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، تیر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، آبان ۹۹، دانشگاه بیرجند ، انجمن آبیاری و زهکشی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه بیرجند ، انجمن آبیاری و زهکشی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 تیر 1400


ارسال اصل مقالات:  31 خرداد 1400
📆 18 فروردین 1400 - ۱۲:۴۶

سیزدهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله سیزدهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه تربیت مدرس ، انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربیت مدرس ، انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران


تاريخ برگزاری همایش: 24 الی 26 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  31 تیر 1400
📆 8 فروردین 1400 - ۱۸:۲۸

دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه ولی‌­عصر (عج) رفسنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه ولی‌­عصر (عج) رفسنجان


تاريخ برگزاری همایش: 14 الی 17 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  31 خرداد 1400
📆 7 فروردین 1400 - ۱۷:۴۰

هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، شهریور ۱۴۰۰، انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، دانشگاه شهید باهنرکرمان

برگزار کننده همایش: انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، دانشگاه شهید باهنرکرمان


تاريخ برگزاری همایش:  5 الی 7 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  7 مرداد 1400
📆 3 فروردین 1400 - ۱۴:۰۰