بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های کنگره ملی (برگه 3)

همایش ها و کنفرانس های کنگره ملی

دهمین کنگره ملی گیاهان دارویی، تیر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دهمین کنگره ملی گیاهان دارویی، تیر ۱۴۰۲، شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی

برگزار کننده همایش: شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 تیر 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 خرداد 1402
📆 27 فروردین 1402 - ۱۴:۰۴

نهمین کنگره انجمن علوم صوتی ایران، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نهمین کنگره انجمن علوم صوتی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۲، انجمن علوم صوتی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علوم صوتی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  3 و 4 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  15 اردیبهشت 1402
📆 20 بهمن 1401 - ۱۲:۲۲

چهاردهمیـــن کنگره بین المللـی و بیستمیـــن کنگـــره کشــــوری ارتقـاء کیفیت خدمـات آزمـایشگـاهی تــشخیـص پــزشکـی ایــران، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهاردهمیـــن کنگره بین المللـی وبیستمیـــن کنگـــره کشــــوری ارتقـاء کیفیت خدمـات آزمـایشگـاهی تــشخیـص پــزشکـی ایــران، اردیبهشت ۱۴۰۲، انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 26 تا 29 اردیبهشت 1402


ارسال چکیده مقالات: 27 اسفند 1401
📆 15 بهمن 1401 - ۱۹:۱۴

۲۴مین کنگره ملی و ۱۰مین کنگره بین المللی سالیانه پژوهشی و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله ۲۴مین کنگره ملی و ۱۰مین کنگره بین المللی سالیانه پژوهشی و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ۱۴۰۲، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

برگزار کننده همایش: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)


تاريخ برگزاری همایش: 12 تا 14 مهر 1402


ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد 1402
📆 12 بهمن 1401 - ۲۰:۱۷

پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین گنگره ملی ژنتیک ایران، اسفند ۱۴۰۱، انجمن ژنتیک ایران

برگزار کننده همایش: انجمن ژنتیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 15 تا 17 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 7 بهمن 1401
ارسال اصل مقالات: 7 بهمن 1401
📆 12 بهمن 1401 - ۰۸:۴۱

پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 19 الی 21 مهر 1402


ارسال اصل مقالات: 31 تیر 1402
📆 3 بهمن 1401 - ۱۹:۲۹

پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه تهران ، انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه تهران ، انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران


تاريخ برگزاری همایش: 29 الی 31 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  20 مرداد 1402
📆 26 دی 1401 - ۲۱:۰۸

چهارمین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران با عنوان ازدواج موفق و فرزندپروری سالم، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران با عنوان ازدواج موفق و فرزندپروری سالم، اسفند ۱۴۰۱، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران

برگزار کننده همایش: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 10 اسفند 1401
📆 26 دی 1401 - ۱۴:۳۷

هشتمین کنگره ی دانشجویی پژوهشی منطقه ی جنوب غرب کشور(منطقه ی آمایشی ۴) و دومین همایش داخلی دانشکده ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هشتمین کنگره ی دانشجویی پژوهشی منطقه ی جنوب غرب کشور(منطقه ی آمایشی ۴) و دومین همایش داخلی دانشکده ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر


تاريخ برگزاری همایش:  3 لغایت 5 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 1401
📆 12 آذر 1401 - ۱۱:۲۰

چهارمین کنگره بین المللی و بیست و نهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی و بیست و نهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۲، انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 12 و 13 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات:  14 فروردین 1402
📆 22 آبان 1401 - ۱۵:۱۱