بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » کنفرانس ها و همایش های سال ۱۴۰۱

کنفرانس ها و همایش های سال ۱۴۰۱

معتبرترین کنفرانس‌های سال 1401

کنفرانس / کنگره / همایش برگزار کننده تاریخ برگزاری
کنگره ملی و بین المللی ژنتیک ایرانانجمن ژنتیک ایران 17 تا 15 اسفند 1401
گردهمایی بین‌المللی ترویج زبان و ادب فارسیانجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی23 الی 29 بهمن 1401
کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران انجمن اپتیک و فوتونیک ایران ۹ الی ۱۱ اسفند 1401
کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابیانجمن نگهداری و تعمیرات ایران2 و 3 اسفند 1401
کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکیانجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)9 الی 11 اسفند 1401
کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایرانانجمن هوافضای ایران2 الی 4 اسفند 1401
کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایرانانجمن­ مهندسی ساخت و تولید ایران (SMEIR)10 و 11 اسفند 1401
کنگره بین المللی سرطاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی3 الی 5 اسفند 1401
همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایراندانشگاه جیرفت9 و 10 اسفند 1401
کنفرانس مهندسی معدن ایرانانجمن مهندسی معدن ایران2 الی 4 اسفند 1401
کنگره بین المللی صرعانجمن صرع ایران10 تا 12 اسفند 1401