بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های مهر 1402

همایش ها و کنفرانس های مهر 1402

چهاردهمین کنگره سالیانه کولورکتال “تازه های تشخیص و درمان بیماری های التهابی روده” ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهاردهمین کنگره سالیانه کولورکتال “تازه های تشخیص و درمان بیماری های التهابی روده” ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی شيراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شيراز


تاريخ برگزاری همایش: 26 الی 28 مهر 1402


📆 9 شهریور 1402 - ۱۵:۱۸

بیست و پنجمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله بیست و پنجمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی، مهر ۱۴۰۲، سازمان مدیریت صنعتی

برگزار کننده همایش: سازمان مدیریت صنعتی


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 مهر 1402


📆 1 شهریور 1402 - ۱۰:۵۲

پنجمین همایش بین‌المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین همایش بین‌المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی، مهر ۱۴۰۲، انجمن بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

برگزار کننده همایش: انجمن بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری


تاريخ برگزاری همایش: 16 الی 18 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  15 شهریور 1402
📆 19 مرداد 1402 - ۰۷:۳۶

نهمین سمینار دو سالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نهمین سمینار دو سالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  30 مرداد 1402
📆 14 مرداد 1402 - ۱۲:۲۰

اولین همایش ملی بهزیستی و رفاه کودکان، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی بهزیستی و رفاه کودکان، مهر ۱۴۰۲، مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 مهر 1402


ارسال اصل مقالات: 31 تیر 1402
📆 4 مرداد 1402 - ۰۷:۴۵

پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه تربت حیدریه

برگزار کننده همایش: دانشگاه تربت حیدریه


تاريخ برگزاری همایش: 20 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 1402
📆 1 مرداد 1402 - ۱۹:۲۵

پانزدهمین کنفرانس ملی بتن، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پانزدهمین کنفرانس ملی بتن، مهر ۱۴۰۲، انجمن بتن ایران ، انجمن علمی بتن ایران ، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

برگزار کننده همایش: انجمن بتن ایران ، انجمن علمی بتن ایران ، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی


تاريخ برگزاری همایش: 15 الی 17 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  19 شهریور 1402
📆 26 تیر 1402 - ۲۲:۳۷

همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی، مهر ۱۴۰۲، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

برگزار کننده همایش: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  30 شهریور 1402
📆 25 تیر 1402 - ۱۶:۳۷

چهارمین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی شریف ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شریف ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  5 مرداد 1402
📆 19 تیر 1402 - ۱۵:۵۰

نهمین همایش بین المللی شمس و مولانا، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نهمین همایش بین المللی شمس و مولانا، مهر ۱۴۰۲، موسسه تولیت شمس تبریزی و مفاخر خوی

برگزار کننده همایش: موسسه تولیت شمس تبریزی و مفاخر خوی


تاريخ برگزاری همایش: 6 و 7 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  30 مرداد 1402
📆 15 تیر 1402 - ۲۰:۲۱