بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های کنگره ملی (برگه 2)

همایش ها و کنفرانس های کنگره ملی

پنجمین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره سراسری انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران (با امتیاز بازآموزی)، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله پنجمین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره سراسری انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران (با امتیاز بازآموزی)، خرداد ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی البرز ، انجمن علمی انگل شناسی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی البرز ، انجمن علمی انگل شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 1 لغایت 3 خرداد 1403


ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 1402
📆 7 بهمن 1402 - ۱۹:۲۸

پانزدهمین کنگره بین المللی و بیست و یکمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله پانزدهمین کنگره بین المللی و بیست و یکمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳، انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 11 الی 14 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  25 اسفند 1402
📆 30 دی 1402 - ۱۴:۱۴

دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران (با امتیاز بازآموزی)، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران (با امتیاز بازآموزی)، آذر ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 8 تا 10 آذر 1402


ارسال چکیده مقالات: 20 آبان 1402
📆 1 آبان 1402 - ۰۷:۳۷

سومین کنگره ملی تازه های ارتقاء سلامت کودکان در ۱۰۰۰ روز اول زندگی، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنگره ملی تازه های ارتقاء سلامت کودکان در ۱۰۰۰ روز اول زندگی، آذر ۱۴۰۲، مرکز تحقیقات عفونی اطفال با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات عفونی اطفال با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 22 الی 24 آذر 1402


ارسال چکیده مقالات: 19 آبان 1402
📆 15 مهر 1402 - ۱۳:۲۲

سومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله توسط ناقلین و پنجمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله توسط ناقلین و پنجمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران، آبان ۱۴۰۲، انجمن علمی بيولوژی و کنترل ناقلين بيماری ها و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزار کننده همایش: انجمن علمی بيولوژی و کنترل ناقلين بيماری ها و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران


تاريخ برگزاری همایش: 30 آبان و 1 و 2 آذر 1402


ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 1402
ارسال اصل مقالات: 30 مهر 1402
📆 15 مرداد 1402 - ۱۷:۱۳

پنجمین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی (با امتیاز بازآموزی)، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی (با امتیاز بازآموزی)، آذر ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی البرز ، معاونت آموزشی با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی رجایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی البرز ، معاونت آموزشی با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی رجایی


تاريخ برگزاری همایش: 7 الی 9 آذر 1402


ارسال چکیده مقالات: 14 مهر 1402
📆 28 اردیبهشت 1402 - ۱۶:۳۹

اولین کنگره ملی ایمنی غذا و دارو (با امتیاز بازآموزی)، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنگره ملی ایمنی غذا و دارو (با امتیاز بازآموزی)، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی ، دانشگاه ارومیه

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی ، دانشگاه ارومیه


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 مهر 1402


ارسال چکیده مقالات: 20 مرداد 1402
📆 17 اردیبهشت 1402 - ۰۹:۱۸

سومین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی سواد سلامت، مرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی سواد سلامت، مرداد ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 مرداد 1402


ارسال چکیده مقالات: 8 مرداد 1402
📆 12 اردیبهشت 1402 - ۰۹:۲۸

بیست و یکمین کنگره ملی خوردگی، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنگره ملی خوردگی، خرداد ۱۴۰۲، انجمن خوردگی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن خوردگی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 30 و 31 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  25 اردیبهشت 1402
📆 9 اردیبهشت 1402 - ۱۴:۲۷

نخستین کنگره کشوری مدیریت هوشمند، تجهیزات و طراحی بیمارستانی (با امتیاز بازآموزی)، تیر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نخستین کنگره کشوری مدیریت هوشمند، تجهیزات و طراحی بیمارستانی (با امتیاز بازآموزی)، تیر ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - پژوهشکده مدیریت سلامت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - پژوهشکده مدیریت سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 21 لغایت 23 تیر 1402


ارسال اصل مقالات: 15 اردیبهشت 1402
📆 28 فروردین 1402 - ۱۷:۴۶