بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 96 (برگه 4)

همایش ها و کنفرانس های اردیبهشت 96

سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس، اردیبهشت ۹۶، انجمن ایرانی تاریخ

برگزار کننده همایش: انجمن ایرانی تاریخ


تاريخ برگزاری همایش: 7 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات: 28 بهمن 95
📆 20 دی 1395 - ۱۱:۵۳

چهارمین کنفرانس آموزش زبان انگلیسی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس آموزش زبان انگلیسی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی


تاريخ برگزاری همایش: 20 اردیبهشت 1396


ارسال چکیده مقالات: 24 بهمن 95
ارسال اصل مقالات: 11 اسفند 95 الی 31 فروردین 96
📆 16 دی 1395 - ۰۰:۴۰

سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر رسوب شناسی مخازن هیدروکربوری، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر رسوب شناسی مخازن هیدروکربوری، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد ( انجمن رسوب شناسی ایران ) ، شرکت ملی نفت ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد ( انجمن رسوب شناسی ایران ) ، شرکت ملی نفت ایران


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 96
📆 13 دی 1395 - ۲۳:۵۸

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه اردکان

برگزار کننده همایش: دانشگاه اردکان


تاريخ برگزاری همایش: 21 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات: 10 اردیبهشت 96
📆 13 دی 1395 - ۲۳:۳۷

سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اردیبهشت ۹۶، موسسه آموزش عالی کرمان

برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی کرمان


تاريخ برگزاری همایش: 14 و 15 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  22 اسفند 95
📆 12 دی 1395 - ۱۲:۰۵

اولین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت و سرویس ها، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت و سرویس ها، اردیبهشت ۹۶، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

برگزار کننده همایش: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 25 الی 27 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  15 اسفند 95
📆 9 دی 1395 - ۱۳:۳۳

پنجمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه پیام نور خوانسار

برگزار کننده همایش: دانشگاه پیام نور خوانسار


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 96
📆 8 دی 1395 - ۱۱:۵۰

دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان، فروردین ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان، فروردین ۹۶، استانداری لرستان-سازمان برنامه و بودجه- دانشگاه لرستان

برگزار کننده همایش: استانداری لرستان ، سازمان برنامه و بودجه ، دانشگاه لرستان


تاريخ برگزاری همایش: 31 فروردین و 1 اردیبهشت 1396


ارسال چکیده مقالات: 25 فروردین 96
ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 96
📆 7 دی 1395 - ۱۲:۰۵

سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


تاريخ برگزاری همایش: 26 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  27 فروردین 96
📆 5 دی 1395 - ۱۳:۰۵

سومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن‌، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله سومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن‌، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 اردیبهشت 1396


ارسال اصل مقالات:  15 اسفند  95
📆 3 دی 1395 - ۱۲:۰۶